Bilgi çağında da öyle bir dönüşümsel etkiyi yaşıyoruz ki; yapısal olmayan veri, büyük veriye dönüştü, benzetme yapacak olursak değersiz olan bilgi yığınından hazine çıktı. Büyük veri’nin tanımlamasını yapacak olursak; “web sunucularının logları, internet istatistikleri, sosyal medya yayınları, bloglar, mikrobloglar, iklim algılayıcıları ve benzer sensörlerden gelen bilgiler, GSM operatörlerinden elde edilen arama kayıtları gibi büyük sayıda bilgiden oluşuyor.” Büyük veri, doğru analiz metodları ile yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve innovasyon yapmalarına imkan sağlayabiliyor.

Büyük veri dönüşümün sonunda ortaya çıkan bir teknolojik olgudur. Dünyadaki gelişmeleri doğru yorumlayıp bunun üzerin fikir üretip, yatırım yapanlar kazanıyor.

büyük veri

Büyük veri platformunun oluşumunda beş bileşen vardır. Bunlar; çeşitlilik, hız, doğrulama, veri büyüklüğü, değer.

Çeşitlilik: Yeni dönemde her üretilen yeni bilgi çeşitli ve birbirine dönüştürülebilen formatlarda veri üretebiliyor.

Hız: Yeni bilginin ve bağlı olan işlem sayısının hızı gittikçe artıyor.

Veri Büyüklüğü: Veri büyüklüğünü istatistiki veriler anlatmadan vurgulamak imkansız sanırım: IDC istatistiklerine göre 2020’de ulaşılacak veri miktarı, 2009’un 44 katı olacak. 2010’lu yıllarda dünyadaki toplam bilişim harcamaları yılda %5 artmakta, ancak üretime veri miktarı %40 artmaktadır.

Doğrulama: Verinin akışının tamamen güvenli olması gerekliliği artıyor.

Değer: Üretilen bilginin, kurumlar için yararlı olması yani artı değer özelliği olması gerekmektedir.Kararlarınızı almanızda; hızlı, ilgili alanlarınızın doğru tanımlanmış ve doğru aynı zamanda güvenlikli olması gerekiyor.

online iletişim

“İşletmeler; müşterilerini daha iyi tanıyıp, onlara “bireyselleştirilmiş – kişiye özel” hizmetleri sunabilmek için onlarla ilgili çok sayıda bireysel bilgiyi saklamak durumunda kalmaktadır.”

Veri miktarı oluşumundaki hızlı artışın temel nedeni ise sosyal ağ etkileşimlerinin büyüyen hacmi, lokasyon duyarlı cihazların artması ve fiziksel dünya hakkında bilgi yakalayan ve ileten “akıllı sensörler”in sayısındaki artış olarak özetlenebilir. Tabi ki bunlara video ve medya kaynakları da eklenebilir.

Aslında bu dünyadaki yeni bir oluşum, yeni dünya düzenini doğru yorumlayıp girişimlerinizi buna göre gerçekleştirmeniz sizin lehinize olacaktır. Silicon Vadisi( Slicon Valley ) bugün bu sayede yeni dünyan yükselen değerleri yeniden tanımlanıyor. Dünyaya geniş perspektiften bakıp dünyayı yorumlamak, büyük düşünmek gerekiyor.

Küçük düşündüğümüzde sadece etkilenmekle kalırız, büyük resmi görebilirsek; dünyaya yön verenlerden oluruz. Siz hangisini tercih edersiniz?

Kaynak : http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_veri