Hangi işlerin başarılı olacağı, önceden tahmin edilebilecek bir konu değil. İş planları tam anlamıyla yapılmış olsa da en doğru karar verdirteni şirketin sahibinin karakteristik özellikleri; çünkü bir projeyi birçok kişi bulabilir ve uygulamak isteyebilir; ama onu sadece güçlü bir kişilik başarıyla gerçekleştirebilir. Girişimcilikte önemli olan ve olmazsa olmaz “duruşlar” başarıya işaret eder. Bunlar azim, özveri ve satış kabiliyeti, sunum yapabilme kabiliyeti, planlama yeteneği, hedef kitleyi belirleyebilmektir.

Azim: İstek ve hırsın belki de bir potada erimiş kelimesidir diyebiliriz. Girişimcilik için olmazsa olmaz bir önkoşuldur. Bir iş kurmak elbetteki zordur, o işin büyüklüğüne göre; saatler, günler, aylar belki de yılları ayırıp etraflıca düşünmeyi gerektirir. Bunu da azim olmadan başarılı bir sonuca ulaştırmanız imkansızdır. Girişimcilerin projelerinin başarıyla sonuçlanamaması oranının yüksek olması, sizi kötü etkilememeli aksine tetiklemeli. Belki de onların arasından sıyrılıp, var olmanızı sağlayacak etken budur. Belki de o girişim sizin tarafınızdan gerçekleştirilmeyi bekliyor. Bu nedenle o girişimin hakkını vermek için etraflıca düşünüp sağlam ve tutarlı bir iş planıyla harekete geçmek sonrasında da azminizin artarak devam etmesi olmazsa olmazdır.

business plan

Özveri: Başarılı kişilerin hayatlarına baktığınız zaman; bu uğurda neleri feda ettiklerini anlatılır. Çünkü başarılı olan kişilerin sağlam nedenleri vardır, bir eli yağda bir eli balda bir yaşam tarzıyla başarı mümkün değildir. Başarılı olmak isteyen kişiler, fedakarlığa ulaşmak istediği nedenlerden dolayı katlanırlar. Bu nedenle azimle başlayan bu yolculuk muhakkak fedakarlıkla devam etmelidir. Yolun başında kendinizi sorgulamalısınız, siz girişimci bir ruha sahip misiniz; yoksa stabil bir hayat size daha mı cazip geliyor? Hayatta gerçekleştirmek istediğiniz azimle sonuna kadar mücadele edeceğiniz ve çok inandığınız bir proje var mı? Girişimcilikte başarılı olmak tamamen karakteristik özelliğe bağlıdır, bunun haricinde iş planını nasıl yapacağınız ya da diğer uygulamalar çok rahatlıkla öğrenilebilir.

Satış Kabiliyeti: Bazı kelimelerin bir zaman sonra kaynaklarda başarılı örneklerle güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela satış kabiliyeti Steve Jobs ile vücut bulmuştur. İnsanlar zaten ihtiyacı olanı almak için alışveriş yaparlar. Satış kabiliyeti ise; o ürüne, insanların ihtiyaçları olduğunu düşündürüp, ürünü pazarlamaya yöneliktir.

Sunum Yapabilme Kabiliyeti: Aslında bir lider için de gerekli olan bir özelliktir. Bir iş yerine girip çalışmayı isteyen herkes iyi bir yönetici tarafından yönetilmeyi ister. Girişimci de şirket planlamasında ya da iş planını anlatırken kendinden emin, projesinin arkasında duran, sonuna kadar her ayrıntısına kadar incelemiş, yeni vizyonlarla fikir beslemelerine açık iyi sunum yapabilen ve hitap ustası, lider vasıfta olmalıdır.

Planlama Yeteneği: Bu özellik ise enformasyon döneminde, bilginin yeni medya ile boyut değiştirdiği çağda geleceği görüp, vizyon oluşturmayla doğru orantılıdır. Projenin her aşaması dönüştürülebilir, zenginleştirilebilir ve rahatlıkla uygulanabilir olma özellikleri gibi fonksiyonlarla yön bulmalıdır. Bu ise sağlam bir planlama yeteneği ile mümkündür.

Hedef Kitleyi Belirlemesi: Bir proje her amaca ve her kesime hitap edemez. Çünkü toplum kompleks bir yapıdır. İş planında da geniş olarak yer alacağı üzere hedef kitlenin belirlenmesi, onlara ulaşım yolları (ki artık bu çok kolay), ilgilendikleri özellikler çok iyi gözlemlenmeli ve tanımlanmalıdır.

Kaynak: http://jasonball.com/2014/04/08/3-traits-of-successful-founders/