İş hayatı ve özel hayat iki vazgeçilmezimiz. Kişinin hayatında yaşadığı değişimler, sorunlar birinin diğerinden değişken süreli olarak öncelik vermemize neden oluyor. Özellikle yaptırımlarından dolayı, iş hayatının merkez olarak alınması aileye ve insanın kendisine olan özeninden çalıyor!

Tapinfluencer’a göre iş ve aile insanlarının hayatlarının çok büyük bir bölümünü meşgul ediyor. İnsanlar bu iki alanda da başarılı olmak istiyor.

zamanMevcuttaki zamanımızı ve özel yaşamı yönetmek üzerine kurmamız gerekiyor. Bunu her ikisinin de yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde dengeli olarak yapmamız gerekiyor.

Peki!. Ne yapılması gerekiyor? İş yaşam dengesi, ancak bireyin çalışma alanından ve ailesinin ihtiyaçlarından kaynaklanan taleplerin yanında kendi kişisel itiyaçlarının da uyumlu hale gelmesiyle sağlanıyor. İş ve yaşam dengesinin zaman, bağlılık ve tatmin olmak üzere üç unsuru bulunuyor. Kişilerin her iki tarafa da eşit miktarda zaman ayırması, bağlılık duyması ve tatminkar olması gerekiyor.

İş yaşam dengesini yönetmek açısından;  zaman yönetimi, stres yönetimi gibi eğitimler ve uygulamalarla insan kaynakları yönetiminin bu süreçte çalışanlarına destek olması gerekmektedir.

Kaynak: Kariyer Dergisi haziran 2014 Sayı 132