Psychological Science Dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre, mesleki ve sosyal çevre bakımından kendine bir amaç belirleyen kişiler daha uzun süre yaşıyor. Uzun ömürlü olmayı sağlayan etkenin, kişilerin kendilerine daha iyi bakmaları olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada ABD’li ve Kanada’lı bilim adamlarının ortak yaptığı araştırma 20 ile 75 yaş aralığında 7 binden fazla yetişkin kişi üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmada kişilerin akıl sağlığı ve fiziksel durumları incelendi. Bu araştırma sonucuna göre 14 yıl süresince izlenen araştırma katılımcıları arasında amacı olanların, akranlarından daha çok yaşadığını ve bu durumun, kişinin yaşıyla ya da emekli olup olmamasıyla bağlantısının bulunup bulunmadığını bildirdi. Carleton Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Patrick Hill, hayatta bir yön belirlemenin ve ulaşılmak isten hedefler koymanın, amaç ne olursa olsun, kişinin daha fazla yaşamasını sağlayabileceğini belirtmiştir.

hayat labirent

Çalışanlar açısından bakılacak olursa; kendilerinin yeteneklerinin yönetimi ile birlikte yapılacak kariyer yönetimi çalışanlara sağlıklı ve mutlu bir iş ortamı sağlayacaktır. Bunu iş ortamında hazır hale getirecek olanlar ise insan kaynakları yönetimidir. Ama her şeyden önce bunun farkındalığını sağlayarak işe başlamak gerekir.

Kaynak: Kariyer Dergisi Haziran 2014 Sayı:132