İşbirliği Yapın: Batı dünyasında kapitalist düzen her zaman hızlı bir rekabet içerir. Rakiplerin başarısızlıklarından zevk almak ve şirket içi innovasyonlarda gizlilik son derece önemlidir.Rekabetçi bir yaklaşım pozitif bir doğrultuya yönlendirilebilir, bu sayede ortak fayda bulup bunun üzerine yoğunlaşabilir.

Birlikte Kar Edin:  Kar amacı gütmeyenşirketlerde daha düşük vergi, çalışan devir hızı gibi stratejik üstünlükler mevzubahisken; toplumun kar amacına olan eğiliminin ivmesi arttıkça piyasa payı büyüyecektir. STK’larla ve hayır kurumlarıyla ortaklık yapan çok sayıda büyük şirket görüyoruz. Bu yüzden doğal olarak atılacak bir sonraki evrimsel adım, bunların birbiriyle entegre olmasıdır. Nasıl para kazanılacağını bilenlerle paranın faydalı kullanıma nasıl sokulacağını bilenler sorumlu bir şekilde birleştirilirse güçlü bir sonuç ortaya çıkar.

marka

Oyunu Değiştirin:   Son zamanlarda kapital dünyada rakipler arasında yeni bir savaş alanı ortaya çıkıyor. “İyi Piyasa”. Nike’in “Daha İyi Dünya”, Adidas’ın “Daha İyi Yer” aynı anda piyasada yer alan sloganlardır. Amaç sektördeki en bilinçli marka olma tacını hak etmeye çalışıyor. Bu tür üstün olma yarışına eğilimi, yeteneği, birbirlerinin kar marjlarını küçültmek veya birbirlerinin sesini kısmak yerine dünyada daha fazla iyi şey yapmaya yeniden odaklanmaları nedeniyle doğru bir adımdır.

Markanıza Duygusal Bağ Katın: Yüreğinizi koyarak bir marka yaratırsanız, sürdürülebilir değerleri tüm iş pratiklerinize yaymak çok daha kolay hale gelir. Gerçeğe bakacak olursak; ABD’deki anonim şirketlerin felsefesi, hissedarlarının kazançlarının sürekli olarak arttırılmasına yöneliktir. Ama Patagonia gibi bir bölgede büyüme bağımlısı kapitalizme göğüs gerebilecek bir amaç belirleyebilir. Bu şekilde içine bakabilmek gerçekte bu düzen için uygun görünmeyebilir, ama böyle cesur tutkular, temel marka değerlerini çok iyi bilen firmalar tarafından yapılabilir. Bu sayede de sağlam ve büyüleyici bir itibarla ses getirir.     

Kaynak:Optimist Yıl:2, Sayı: 17, Mayıs 2014