F1Geribildirimlerde yapıcı olun: Bu geribildirimi vermek için formel zamanları beklemeyin, belirli net bir zamanınız olmasın, her zaman sıcak ve samimi iletişiminizle bunu bildirmelisiniz. Koçluğun temel ilkelerini tam da bu sırada uygulayabilirsiniz. Yani onlara doğru cevabı buldurtun, siz sadece sorular sorun, düşünmesini sağlayın.

Kurum içi fikir toplantıları yapın: Y kuşağına her zaman bu çağın getirdikleriyle yaklaşmaya çalışın;  bilgiyi, iletişimi, digital dünyayı, sosyal paylaşımı her zaman açık tutun. Kurum içinde gelişen entelektüel sermayeyi paylaştıracak ortamlar oluşturun. Kurum içi sosyal paylaşım ortamlarında fikir tartışın, kurum içinde mentorluk ve koçluk programları oluşturun, bu sürecin getirilerini ve yapmak istediklerinizi, vereceklerinizi net bir şekilde belirledikten sonra program oluşturun.

FAK

İstedikleri yönde gelişebilecekleri gelişim programları oluşturun: Y kuşağı her şeyi “hemen şimdi” isterler. Ama bunun için sadece yeterli düzeyde istekleri vardır onları bilgiyle donatmak hiçbirşekilde maliyet ve zaman kaybı değildir. Şirketin onların ideallerine önem verdiğini hissettirerek y kuşağıyla en çok sorsun yaşanan kuruma bağlanamama sorununu çözmüş olursunuz.

Y kuşağını kuruma alırken verilecek eğitimler de muhakkak birkaç konuda odaklanma gerekmektedir. Bu eğitimlerin y kuşağının birkaç eksik kalan yönü üzerine odaklanılması gerekmektedir. Bunlar da: ,

Çalışma ve işyeri kuralları: Gençler aykırı ve rahat giyime yönelmeleriyle bilinirler. Bu kurallardaki takipte yöneticilere verilmelidir,

Olumsuzluklarla başa çıkma: stres yönetimi de denilebilir. Bu örnekler

üzerinden uygulamalı eğitimlerle verilmelidir,

Etik: Kurumun değerlerine dayalı, uygulamalı olaylar üzerine yapılandırılmış bir eğitim programı da muhakkak oryantasyon eğitiminde olmalıdır.

Y kuşağını X kuşağı mantığıyla yönetemezsiniz!…