İTİBAR

İtibar yönetimi kurumla birlikte başlaması gereken stratejik bir faaliyetler bütünüdür. Bu ise iyi yönetilmiş bir iletişim ağını gerektirir ve kurumun iyi tanınmasını destekler.

Kurumun değerlerinin doğru saptanması, iş hedeflerinin açık ve net bir şekilde belirlenmiş olması, olmazsa olmaz bir faktördür. Ayrıca kurum kimliğin de  hedef kitlenin iyi analiz edilmesi, hedef kitle gözündeki imajı model olarak belirlenmiş olmalıdır. Kamuoyunda şuana kadar ister istemez bir tanınırlık olacağı için öncelikli olarak mevcut imajın çalışması da yapılmalıdır.  İyi bir itibar yönetimi oluşturmak istiyorsanız bunun belli bir plan program dahilinde olması profesyonel bir iletişim planına sahip olmanız gerekmektedir.

İtibar yönetimi out source kaynaklardan ve sadece dışardan bir uzmanın yöneteceği bir stratejiyle ilerlemez. Sağlıklı ve başarılı bir süreç oluşturmak istiyorsanız; her kurumun kendi atadığı itibar yöneticisi ve çalışanları tarafından hazırlanmalıdır.  Her bir kurumun kurum kültürü ve kurumsaldaki yapıtaşları farklıdır. Bu nedenle örnek bir model yerleştirilemez.

İTİBAR 1

 

Yapılacak bu çalışmada rekabet analizleri çıkarılıp bazı stratejiler belirlenmeli, bu stratejilere göre çalışmalara yön verilmelidir. Bu analizlerin içeriği ve amacına bakalım:

Mevcut durumu değerlendirmek:

  • Kimlik analizi,
  • İmaj analizi,
  • Tutarlılık analizi
  • Geleceği Şekillendirmek:
  • Stratejik analizi,
  • Rekabet analizi

Değişimi Gerçekleştirmek:

Takım çalışması,

İletişim planı

Tüm bu çalışmalar vizyona ilişkin saptamalarda bulunulması için veri sağlayacaktır.

Kurumsal itibar yönetimini amacı kurumun iş ve sosyal paydaşları gözündeki itibarını, belirlenmiş bir iletişi stratejisi doğrultusunda planlamak, yönetmek, ölçmek ve bu sayede hedeflenen iş sonuçlarına ulaşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu süreç komplike bir tarza sahiptir; Birçok dalla ilişki içerisindedir. Bunlar:

Algılama yönetimi, kriz iletişimi, risk yönetimi, iştirakların iletişimi, ana kurum iletişimi, CEO itibarı, kurumsal sorumluluk, medya ilişkileri, finansal iletişim, kurum içi iletişim, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, gündem yönetimidir. Son zamanlarda ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan işveren markası da bu komplike ilişki de yerini almaktadır.