girişimci

Bu faktörler genetik, bireysel, demografik ve çevresel olarak 4 grupta incelebilir.

Genetik: Ailede iletişim becerileri yüksek, risk alma ve azim gibi özellikler olumlu etkide bulunacaktır.

Bireysel: Bilgi birikimi ve yaşanan olumlu tecrübeler olumlu yönlendirme yaparken; gerekli bilgiden yoksun, olumsuz tecrübeler edinmiş bir girişimci adayına bu deneyim olumsuz etki edecektir.

Demografik: Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir gibi faktörler de belirleyici etkiye sahiptir.

Her dönemin üstün ve zayıf yönleri ardır: Genç yaşlarda tecrübe konusunda yeterliliğe sahip olunmayabilir fakat enerjik, yenilik ve risk alabilen bir yapıda olunur, geç yaşlarda ise tecrübe olur fakat; dinamizme risk alma arzusu azalır.

Erkekler kadılara nazaran daha rasyonel, fizik olarak daha güçlü; kadınlar ise hislerini daha iyi kullanabilmekte, hırs ve azimleri yüksek olmakta ve empati kurabilmektedir.

İyi eğitim almış kişiler her türlü riske karşı altyapılı oldukları için başarı elde edebilmektedirler.

Kişisel geliri yüksek olan kişiler riske sıcak bakabilmekte, sınırlı kaynağa sahip olanlar ise karlı işlerden bile uzak durmak zorunda kalmaktadırlar.

Çevresel: Bireylerin aile çevresinde ya da yakın çevrede okumuş kamu görevlileri ise girişimcilik eğilimi düşük, ticaretle uğraşan ve özellikle de başarılı olmuş kişiler varsa eğilim yüksek olmaktadır.