reputationKurumsal itibarın ciddi önem kazandığı günümüzde bu görev başlı başına üzerinde durulması gereken bir konudur. Ama gelen sürece de farklı açılardan da bakmak lazım.

“Birkaç araştırma sonucuna bakılırsa son yapılan PRWeek/ Burson-Marsteller’ın CEO’lar üzerindeki araştırması, CEO’ların  büyük çoğunluğunun (%69), kurum içinde yer alan halkla ilişkiler birimine verdikleri ortaya çıkmıştır. Böyle bir birimi bünyelerinde barındırmayan şirketler ise bu görevi PR firmalarına veriyorlardı. 2004 yılında  Burson- Marsteller’ın yaptığı Fortune 1000 yöneticiler araştırmasında ise bu görevin  %68’inin CEO’lar, kalan %32’sinin ise yönetim kurulunda olduğu ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de en beğenilen şirketler (Coca Cola, Turkcell, Unilever, Arçelik vb.)  listesinde sorumluluğun genel olarak kurumsal iletişim birimlerinde olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Eczacıbaşı topluluğu ise bu faaliyetlerin “Kurumsal İletişim Kurulu”  onayı ile gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Kurul: Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Koordinatörü, CEO, Kurumsal İletişim Direktörlüğü Yöneticileri ile Vakıf Genel Sekreterliğinden oluştuğu belirtilmiştir.

İtibarı önetmenin kimin işi olduğu tartışması bir yana, itibarı yöneten kişinin bu işi nasıl yaptığı da başarıya ulaşma açısından oldukça önem taşımaktadır.