“Şirketlerin daha verimli iş modellerine yönelik arayışı, sosyal medya ve mobil araçların kullanımını ve iş zekasına bakış açısını değiştirdi.” ( Obase Genel Müdürü Dr. Bülent Dal)

İş zekası çözümleri ile şirketler interaktif ve anlık analiz raporlarına istedikleri yerlerden anında ulaşabilir ve stratejik kararları daha hızlı alabilir hale geliyor.

Çalışanların ve başvuru yapanların sosyal medya verileri de iş zekası uygulamaları tarafından toplanabiliyor. Bu veriler gerekli olan birçok ölçümlemeye de destek oluyor.

Bu veriler önemli ölçümlemeler ve kategorizasyonlar yapılarak ortalama yıllık izin, hastalık izni, sirkülasyon, çalışma süresi, sahip olunan beceriler,eğiitmler, performans puanları, projeler, başarı ölçümlemeleri, yaş, eğitim düzeyi, vb. birçok analizde kullanılabilir hale geliyor.

Sosyal medyada şirketlere üyelikler yapılırken aslında birçok ipucu veriyor ve kendimizle ilgili birçok özellik paylaşıyoruz. İşveren markası uzmanları bu verileri iş zekası uygulamaları destekli olarak okumayı ve yorumlayıp istatistiğe döktüğü takdirde, istenilen hedef kitleye ulaşabilir ayrıca istediği yönde onları yönlendirebiliyor. Bunların hepsi ise sadece size verilen ipuçlarını birbiriyle anlamlı bir bütünlük içinde birleştirmekte saklı.

Kurumlar ne kadar büyükse bilgiye dayalı yönetim anlayışı ihtiyacının da o kadar arttığı aşikardır. “Sektör olarak ise; beyaz yakalı çalışanların olduğu, sirkülasyonun yüksek olduğu, performans baskısının ve rekabetin yüksek olduğu sektörlerde bu uygulamalar daha fazla önem kazanıyor.” (İntellica Kurucu Ortağı Dr. Kemal Ünaltuna)

Sosyal medyayı işlevsel ve pragmatik bir şekilde kullanan işveren markası uzmanları; ilkönce iş zekası uygulamalarını hayata geçirme sürecinde amaçlarını ve uygulayacakları analizleri yaparak kuruma nasıl katkıda bulunabileceklerini belirlemesi gerekmektedir. Aslında ulaşması gereken raporlar, metrikler, kategorilere biçim verilmelidir. Bunun sonrasında sosyal medya aracılığıyla şirket bağlantılarına ulaşan takipçiler size kendilerine dair birçok bilgi bırakacaktır. Önemli olan onlardan ne bilgi istediğinizdir bunun akabinde her şey sosyal medya ile mümkündür.

Sosyal medya şirket dışındaki takipçiler için bu kadar veri toplarken şirket içindeki binlerce çalışanınızı da bir çatı altında toplamış onlara ilgi alanlarında ve en rahat, bariyersiz olan arenada ulaşmış oluyorsunuz. Yani aslında işverenlerin asıl duymak istedikleri şey olan;  şirket-departman, takım, süreç performansı, ve çalışan performansı arasında bağlantı kurulması durumunda toplam başarı artacak bu da verimi arttıracaktır. İşverenlerin beklentisi olan kara, çalışanları da memnun ederek ulaşmak en doğrusu…

 

Kaynakça: Ekim 2014 Kariyer.Net