Y kuşağı içine doğduğu dönem itibariyle, dönüşümün nasıl yaşandığını bildiği için; bilgi aşığı, dijital hayatı olmazsa olmaz kabul eden ve tüm süreci basitleştirecek kadar zengin bilgi ve donanıma sahip koşullarda yetişen ve kendi yaşamsal alanların saygı bekleyen ne istediklerini bilen bir kuşak. Buraya kadar zaten çok duyulan ve deneyimlediğimiz veriler olduğu için siz çok rahatlıkla daha da fazlasını eklersiniz. Bir de Deloitte firmasının  Y Kuşağı araştırmasına göz atalım.

Y Kuşağı’nın Tercihleri

  • Y Kuşağı öncelikli olarak Teknoloji, Medya ve Telekominasyon sektöründe çalışmak istiyor. Kadınların %58’i, erkeklerin ise %67’si bu sektörü tercih ediyor. İkinci sırada kadınlar için hizmet sektörü, erkekler için ise enerji ve doğal kaynaklar sektörü geliyor.

 

  • Türkiye’deki Y kuşağının her ikisinden biri, büyük ölçekli, global firmalarda çalışmak istiyor. Her 4 kişiden biri ise kendi işini kurmak istiyor.

 

  • Türkiye’deki Y Kuşağı’na göre gerçek liderin özellikleri arasında stratejik düşünmenin yanı sıra kararlılık, demokratik yaklaşım, inovasyon ve hitabet gücü gibi özellikler ön planda.

 

  • Y Kuşağının bir kurumu lider olarak tanımlamasında en belirleyici özellik, kurumun çalışanlarına karşı davranışı (eğitim ve kariyer fırsatları)

 

  • Y Kuşağı, kendileri lider olsalar insan faktörüne (çalışanların refahı, gelişimi) daha çok önem vereceklerini belirtiyor.

 

  • Hem globalde (%53) hem de Türkiye’de (%55) Y Kuşağından her iki kişiden biri lider olmak istiyor.

 

Y kuşağıyla iletişime geçmek için gündemi yakalamanın ötesinde, gündemin parçası olmak gerekiyor. Bu araştırma sosyokültürel ve teknolojik yapıya göre çok şeyler veriyor.

 

Şubat 2015 digitalage.com.tr