Firmalar artık geleneksel bakış açısından uzaklaşarak, yenilikçi çözümler geliştirmenin peşinde koşuyor. Herkes tarafından bilinen “İçerik Kraldır” sözünün etkisi gün geçtikçe önemi daha hissedilir hale geldi.

Unilever içerik pazarlamayla 10 milyon dolar tasarruf etti!.

İçerik verimliliğini arttırdığı markalarını daha sağlam hale getirdi. Ayrıca görsel yönetim araçları ve medya yönetim çözümleriyle pazarlama ekiplerinin hem görsel kalitesini yükseltti, hem de digital pazarda varlığını vurguladı. Unilever’in 30 küresel markası için 40 tan fazla ajansı kapsayacak şekilde genişletildi bu da 2013 te Unilever’de 10 milyon dolardan fazla tasarruf etmesini sağladı.

İntel Çalışanları Blog Yönetiyor:

İntel’in IQ isimli bloğu özel bir algoritmaya sahip ve çalışanlar tarafından yönetiliyor; tasarım, teknoloji, sosyal medya ve büyük veri gibi konuları kapsıyor. Bu şekilde etkileşimini arttırarak marka değerine doğrudan etki ediyor.

İçerik Pazaralamasına İlişkin Araştırma Sonuçları:

CMI(Content Marketing İnstıtute) ve MarketingProfs, içerik pazarlamasına  ilişkin bir araştırma yürüttü. 5 bin 167 kişinin katıldığı ve Temmuz- Ağustos 2014’te yapılan bu araştırmaya göre:

  • Etkili bir içerik pazarlaması için içerik stratejisinin belgelendirilmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan firmaların yüzde 35’i, içerik pazarlama stratejilerinin belgelere dayalı olduğunu belirtiyor.
  • Araştırmada firmaların 2013’e oranla 2014’te daha fazla içerik ürettiği sonucuna varılmıştır. Öyle ki firmalar bir yıllık dönemde %70 daha fazla içerik üretmiştir.
  • Firmaların yüzde 21’i yatırımlarını ölçümleyebilmektedir.
  • En önemli içerik pazarlama araçları sorulduğunda ise; en büyük artış infografiklerde yer almaktadır. 2013’te yüzde 51’lik kullanıma sahip olan infografiklerin oranı 2014’te %62 kullanım oranına ulaşmıştır.
  • Firmaların en çok tercih edilen sosyal mecrası Linkedin %94 oranla en önde yer almaktadır.
  • B2B İçerik Pazarlaması 2015 – Karşılaştırmalar araştırmasında firmaların %86’sının içerik pazarlaması kullandığu ortaya çıkmaktadır. Firmaların %8’inin içerik pazarlamayı “çok etkili” şekilde kullandığı, %30’luk kesiminin de “etkili” şekilde kullandığı sonucu ortaya çıkmıştır.
  • Firmaların %12’sinin bağımsız, %35’inin ise yatay şekilde içerik pazarlama ekibi çalıştırdığı ortaya çıkmıştır.
  • Firmaların %83’lük kesimi potansiyel müşterilere erişmek için, %81’lik kesim müşterilerle bağ kurmak için içerik çözümlerini tercih ediyor.

Referans: Şubat 2015  / digitalege.com.tr