Geçtiğimiz günlerde EDUPLUS muhteşem bir zirveye ev sahipliği yaptı. Bu zirve Amerika, Almanya, Japonya ve daha birçok ülkenin yönetim otoriteleri, global yöneticileri ve holding sahipleri 26 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye’nin en önemli iş platformlarından biri olan Yönetim Zirvesi’nde; şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler ve yönetici adayları yeni yönetim trendlerini dinledi, yönetim becerilerini geliştirecek ve rakiplerinden önde olmanın sırlarını öğrendi.

Bu zirvede öne çıkan konu başlıklarının başarının sürdürülebilir olması ve digitalleşmenin yaşadığımız çağda olmazsa olmaz oluşunun kabul edilmesiydi. Bunların yanı sıra, başarı için amaç ve hedef belirleme, planlama, ekip oluşturma, delegasyon, motivasyon, iletişim, sorun çözme, karar alma ve yaratıcılık gibi önemli yönetim becerilerine sahip olunması konusunda da konuşmacılar hemfikirdi.

mülakat

Normal
de zirvelere ya da konferanslara katıldığımda hep aynı konular konuşulur ve bir çözüm için fikir verilmez. Sadece sorunlar tartışılır ve konu, bol önyargıların uçuştuğu aynı slaytların mükerrer olarak gösterildiği hale dönüşür. Ama bu zirvede birkaç istisnai konuşmacı vardı ki çok güzel çıkarımlarda bulundu. Bunları sizinle paylaşmak isterim.

 

Roger Cowdry:

International Business Consultant – Writer and Motivational Speaker

Türkiye’de kadın çalışan oranı %30,

OECD Ortalaması, %58

Eu Ortalaması  %69

sunum

Özlem ATAÜNAL:

Akkök Holding İcra Kurulu Üyesi – CFO

Şimdi sayılara dikkat!.

Dünyayı erkekler yönetiyor; İş dünyasında da erkek liderler hakim; BİST Şirketinin üç bine yakın yönetim kurulu üyesinin %12 ‘si kadın,

Batı ülkelerinde, üst düzey pozisyona sahip kadınların ancak bir kısmı erkekler kadar para kazanıyor. Amerikan %55 İngiliz %72 Alman %66  Eşit gelir seviyesindeki bu kadınların %60’ının çocuğu yok

Büyük Yokoluş; Kadınlar , yönetim kademesine geldiklerinde yaşanıyor, Acaba…

Kadınları, ailevi sorumlulukları mı aşağı çekiyor?

Erkek egemen çalışma politikaları aşağı mı itiyor?…

Cam tavan-Kendilerinin Koyduğu Engellerdir… Sizce de öyle değil mi!…

 • Bir pozisyona başvurmaları için %100 uygun olduklarına inanmaları gerek
 • Yaptıkları işin takdiri de getireceğini düşünüyorlar
 • Azla yetinmek kadınlar da varolan bir beceri
 • Riske duyarlılar

Araştırmalar gösteriyor ki…

 

Erkekler Kadınlar
Gücün, beklentilerini karşılayacağının farkındalar Güç ile beklentilere ulaşmalarının bağlantısını kuramıyorlar
Gücün  önemi konusunda zihinleri daha berrak Gücün getireceği yükün, faydasından fazla olacağını düşünüyorlar
Gücü yakalamak için iştahlılar Kariyerlerinin başlangıcındaki iştahlarını yitiriyorlar

 

Güçlü; yerine etkiyi tercih ediyorlar !..

(Forbes) En güçlü kadınlar listesindeki kadınlara göre gücün tanımı;

 • Fark yaratmak,
 • Etki etmek,
 • Olumlu değişimler yapmak,
 • Kişileri daha büyük bir vizyona ulaştırmak,
 • Kişilerin potansiyellerini açığa çıkarmak için onlara ilham vermek,
 • Toplum için katkı yaratmak,

 

Toplumun Menfaati ve Sürdürülebilirliği için karar alıcı seviyelerde kadınlara ihtiyaç var!..

Karar alıcı seviyelerde kadınlara ihtiyaç var. Çünkü;

 • Farklı yönetsel zeka ve birikimler, ciddi bir zenginliktir.
 • Kadının tüketici, yatırımcı, yönetici ve sosyal bir aktör olarak önemli bir rolü vardır.

 

Buna göre Şirketler:

 

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği’ni hayata geçirmeliler,
 • Kadınları yüreklendirmeliler,
 • Kadının görünürlülüğünü arttırmalılar,
 • Kadınlara faydalı geribildirimlerde bulunmalılar

 

Bu konuda neler yapabiliriz; “Bir elimizle kariyer basamaklarına tutunup ilerlerken, diğer elimizi geride kalan kadınları yukarı çekmek için kullanmalıyız. Ben her gün bunu yapıyorum” (Maggie Wilderettet (Frontier Communications CEO)

 • Güçlerini, kadına yönelik politika ve uygulamalar için de kullanmalılar
 • Kendileri olmayı öne çıkarmalılar
 • Kadınlara mentorluk yapmalı ve rol model olmalılar.

Ve kadınlar : Delegasyona önem vermeliler, talep etmeliler, kariyerlerine sahip çıkmalılar.

Ve sonrasında duruşuyla ve konuşmasıyla farklı olan kesinlikle her görenin bu ışıltıdaki gizemi merak edecekleri bir bayan sahneye çıktı: Paylaştığı sunumu ise çok etkileyiciydi. Shiny Burcu ÜNSAL….  Title’ınıın tamamını yazmak yarım sayfamı alır. (  Motivational Speaker* NLP Trainer* ICF Coach Trainer* UCLA’s Leadership Instruction)

burcu

Kendisinin etkileyici sunumdan şu notları paylaşabilirim ki:

Amerikan NLP Teknolojisi:

 • Dünyanın 1 numaralı düşünce, iletişim ve davranış teknolojisidir,
 • Her bir duygu, duyular yoluyla yaratılan yalnızca bir bilgidir,
 • Duyguyu değiştirmek için duyunun şeklini değiştirmek gereklidir,
 • Zihinsel Işıltımızın kaynağı 5 duyusal bilgidir,
 • Bilgi zihnin yazılımıdır, hem Karartır, hem ışıldatır!

Işıltı:1: Korkuları sev,

Işıltı:2 :Şüpheleri anla,

Işıltı:3: Endişeleri dinle,

Işıltı:4: Merak’ı seç,

Işıltı:5: Neşe Kat.

Nasıl mı?

Korku Nasıl Sevilir?

 • Korku’nun varoluş amacına saygı duyarak,
 • Korku’nun sadece birbilgi şekli olduğunu anlayarak,
 • Dikkatini korkuya değil bireysel güce odaklayarak,

Şüphe Nasıl Anlanır?

 • Şüphelerin varoluş amacını algılayarak,
 • Şüphenin bilgisinin mesajını alarak,
 • Her şüphe bilgisinin içine özsevgi katarak,

Endişe Nasıl Dinlenir?

 • Endişelerini kabul edip onun varlığına saygı duyarak,
 • Endişe dosyasını açıp içinden gereken bilgiyi alarak,
 • Endişe sesine değil “Sonuç” sesine odaklanarak!

Merak Nasıl Seçilir?

 • Odağını ve önceliğini evrensel boyutta tutarak,
 • İnsanlığa öğrenilecek farklı sistemler olarak bakarak,
 • Olaylara “öğrenilecek deneyimler” kaydı atarak

Neşe Nasıl Katılır?

 • Yaşam amacını hatırlayarak,
 • Basit bir günlük düşünce duygu matematiği yaparak,
 • Neşe olarak

Bir insanın zihni günde 60.000 fikir üretiyor.. O zihinden ne geçiyorsa, onu konuşuyor paylaşıyor, hissediyor, yaşıyor, tekrar o ilk çıkış noktasını kendinize kaydediyorsunuz. Bu bir döngü. Sürekli zihninizde döndürdüğünüz, gerçeğiniz oluyor. Neşeyi nereye katacağım diye düşünmeyip neşeli olacaksınız.

burcu ünsal