Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi üniversitesinde İtibar yönetimi konferansı düzenlendi. İşveren markası ile ilgilendiğim için ben bu kongreyi dinlerken bütün alıcılarımı devreye soktum. Çünkü her an farklı bir vizyondan bakıp, bakış açıma bir pencere daha açabilirim diye uğraş içerisindeyim. Çünkü benim bu seçtiğim konu çok geniş bir yelpazeye sahip ve birçok alanı kapsıyor. İtibar kongresi ise yakında yayımlayacağım bir yazıma ve gireceğim alan hakkında bende birçok ışık yaktı. Böyle akademik çalışmaların sunulduğu konferansları seviyorum, gerçi orada bizatihi bulunamadığım için konuşmacılarla ve ilgili katılımcılarla network şansımı kaçırdığım doğrudur. Çünkü, birçok profesyonelin aynı konuda yaptığı araştırmalar benim yolumu aydınlatıyor ve beni son derece güdülüyor.

En etkili olan sunumlardan ve etkileşim alan sunumlardan biri de Maslow’un ihtiyaç teorisinin değişime ihtiyaç duyduğu fikriydi. Sunumlardan bazı içerikleri paylaşmak isterim:

maslow yeni

 

Organizasyonel itibarın içindeki unsurlar:

 • Etik Değerler,
 • İşyeri çalışanlar
 • Finansal performans
 • Liderlik
 • Yönetim
 • Sosyal sorumluluk
 • Müşteri odaklılık
 • Kalite
 • Güvenilirlik
 • Duygusal Zeka
 • Değerler
 • Farklılaştırma
 • Varlık/Yokluk
 • İletişim kalitesi

m 2

İtibar Yaratmak için adımlar:

 • Güven tesis etmek
 • Sorumlu olmak
 • Hataları ve yanlışları gidermek
 • Değer üretmek,
 • Gizliliğe duyarlı olmak,
 • Teknolojiye anlayışlı olmak,
 • Etkili ve şeffaf iletişim
 • Kalıcı ve güncelliği olan bir web sitesi
 • Topluma Hizmet etmek

m3

İtibarı yaratmak için dikkat edilmesi gereken temeller:

 • Devlet
 • Yerel topluluklar
 • İş ortakları
 • Medya
 • Çalışanlar

 

Ayrıca sürdürülebilirlik konusunun üzerinde kapsamlıca durmaları çok etkileyiciydi.

B20 İstihdam Görev Gücü 4 Öncelik:

 • Yetenek / İş uyumsuzluğu,
 • Genç istihdam,
 • Kadının işgücüne katılımı ve kadın için uyarlanmış iş şartları,
 • İstihdamı teşvik eden iş ortamı,

G/20 Kararları içinde yetenek:

Dengesizlikleri gidermek başlığında:

 • Yetenek / iş uyumsuzluğunu giderecek finansal programlar, özellikle teknik, idari ve girişimcilik yetkinlikleri

Kapsayıcılık başlığında:

 • İşi/istihdam ortamını dinamik ve kapsayıcı yapabilmek amacıyla yapısal bütüncül reformlar
 • Genç istihdamının ve kadının işgücüne katılımının arttırılması

Biz sürdürülebilirlik denilince çevre sürdürülebilirliği algılarız genelde. Fakat var olan ve önemli olan yapı taşlarının da sürdürülebilirliği söz konusu. Bir işveren markası uzmanı olarak  şu konuya muhakkak insan kaynakları prosedürlerinde yer alması gerektiğini düşünüyorum: Yetenek sürdürülebilirliği

Nedir yetenek sürdürülebilirliği'nin içinde yer alanlar :

 • Güvenli ve kapsayıcı iş ortamı sağlama,
 • Yerel toplumu yansıtan iş gücü (çeşitlilik),
 •  İnsana yatırım,
 • Topluma fayda

B20 İstihdam Görev Gücü 4 Öncelik:

 • Yetenek / iş uyumsuzluğu,
 • Genç istihdamı,
 • Kadının iş gücüne katılımı ve kadın için uyralanmış iş şartları,
 • İstihdamı teşvik eden iş ortamı

Her konferansta konuşulanların dışında farklı bir dinamiği olan biraz daha bilgi dolu, biraz daha akademik yönü ağır basan bir konferanstı. Konferansa davet edildiğim halde katılamama rağmen canlı yayında ve twitter’da konferansa eş zamanlı eşlik etkileşimde bulunarak eşlik ettim. Sürdürülebilirlik konusu ise gayet yakından ilgilendiğim, çoktandır üstadından dinlemek istediğim çok geniş kapsamlı bir konudur. Yakın gelecekte şirketler bu konuda politikalarını yayımlamak zorunda kalacaklar (yayımlamalılar) diye düşünüyorum. Çünkü artık büyük farkındalığıa ve değşime ayak uydurmak için; gelir geçer politikalar yerine kurumsal olarak bir duruş sergileyen politikalarla sürdürülebilir raporlar sunulabilen şirketlere dönüşmeleri gerekecektir. Bu açıdan bakıldığında akademik olarak ince elenip sık dokunmuş güzel derlenmiş toparlanmış bir sunumla doydum diyebilirim.