Geçenlerde 2014 GEM (Global Entrepreneurship Monitor) raporu sonuçlarına baktım. Bu araştırma, işveren markasının konuşulduğu her ortamda muhakkak ki yer verdiğim kurumsal girişimcilik konusuna dair verilere dayalı önemli bir çıkarım da bulunmamı sağladı.

Bu araştırma Türkiye’de toplumun girişimcilikle ilişkisini ve girişimciliğe olan bakış açısını irdeleyen bir araştırma.

Araştırma dünyada 73 ülkede 206.000 kişi ile yapılırken, Türkiye’de 26 bölgede 31.105 kişi ile gerçekleştirilmiş durumda.

GEM ülkeleri üç grupta inceliyor; Faktör Güdümlü Ülkeler, Etkinli Güdümlü Ülkeler ve Yenilik Güdümlü Ülkeler. Türkiye Faktör Güdümlü Ülkeler arasında yer alırken 2014 yılı sonuçları Türkiye’nin Yenilik Güdümlü Ülkeler grubuna doğru bir ivme kazandığı görülüyor. Türkiye’nin 2014 sonuçlarına göre her 100 kişiden 35’i, önümüzdeki 3 yıl içerisinde girişimcilik konusunda bir adım atmayı hedefliyor ki bu rakam önceki yıllara göre artış gösteriyor. Ancak bu artışın büyük oranı erkek nüfustan geliyor.

 • Türkiye 2013’de Girişimciliği kariyer seçeneği olarak görüldüğü ülkeler sıralamasında 21. sıradayken, 2014’de 7. Sıraya yükselmiştir.)
 • 2014 yılında her 100 kişiden 35’i 3 yıl içinde kendi işini kurmayı düşünüyor.
 • 100 kişiden 19’u Girişimcilik faaliyetlerinde bulunuyor.
 • Türkiye, 2014 yılında, iş kurma oranında en fazla artış olan ülkeler arasında. (Çin, Guatemala, Jamaika, Meksika, Şili, Tayland, Uruguay, Türkiye)
 • Türkiye’de Girişimcilik endeksinin en yüksek olduğu iller Doğu Anadolu Bölgesi’nde.
 • GEM verilerine göre girişimcilik faaliyetleri Türkiye’de iki neden dolayı ortaya çıkıyor. Biri ihtiyaçtan, diğeri ise fırsatlardan.
 • Türkiye’de girişimcilik potansiyelinde artış görülüyor.
 • Girişimciliği kariyer hedefi olarak görenlerin sayısı artıyor.
 • Genç nüfus ve işsizlik artması gençlerin girişimciliğe yönelmek istemesindeki en büyük etken olarak ortaya çıkıyor.
 • Türkiye 2014 yılında girişimcilik alanında artış gösteren ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor.
 • Kadın girişimcilerin sayısının az olması  ve kadınların girişimciliğe taleplerinin 2014 yılında düşüş göstermesi en büyük problem olarak görülüyor.İnovasyon-bulus

Bu raporu inceleyince; girişimcilik konusunda bu kadar kendine güvenen, yaratıcı fikirlere sahip olması ve genç nüfusun Y kuşağından başlamak üzere eğiliminin girişimci olma yolunda olması faktörleri; birçok sonuca varmamızı sağlıyor:

 • Bu yaratıcı fikirler için pekala ki şirket uygulamalarıyla şirketin sürdürülebilirlik projeleri, ya da şirketi kara geçirebilecek projeler üzerinde çalışması için fırsatlar yaratılabilir,
 • Erkeklerin daha fazla yüksek maaş, kendi işini kurma ve özgür olma beklentileri bu şekilde proje bazlı kurumsal girişimcilik düşüncesiyle gerçekleşebilir,
 • Yeni mezun olmuş genç yaratıcı ve hiçbir şekilde düşünceleri sınırlandırmaya uğramamış beyinlerle, bilgileri taze olan, kendi kuşağının iş hayatından beklentilerini bilen ve eksikleri gören adayları kendi bünyenize çekip şirket yararına projeler üretme fırsatı sağlanabilir.
 • Kadınlarında içinde yaşadığımız sosyo-kültürel ortamda yüklendiği birçok görev dolayısıyla gerçekleştiremeyeceklerini düşünerek girişimciliğe uzak durmasının şirket ortamında nedenleri nötrlenerek şirket içi kurumsal girişimcilik çalışmalarına katkıda bulunması sağlanabilir.

Sizce de kurumsal girişimcilik konusunda adım atmanın vakti gelmedi mi!.

 

 

Referans:  http://www.gemconsortium.org/report