25.05.2016 tarihinde Educorp  Kurumsal Eğitim ve Gelişim Akademileri  Zirvesi düzenledi.

Sanırım bu yazıya başlamadan önce kurum içi eğitimin her yönüyle etkisini bir düşünmek gerekir:

  • Kurum içi eğitim çalışanlara katkısı; çeşitli perspektifler kazandırılarak kurum kültürünü farklı boyutlarıyla analiz edebilme yeteneğini kazandırması.
  • Kurumsal gelişim açısından kurumsal politikaların anlaşılması ve izlenmesi eğitim ile sağlanması, böylece kurumun her düzeyinde işe ilişiğin bilgi ve becerileri geliştirmesi.
  • Verim artışına etkisi; Kurum içi eğitimle birlikte firmalara esneklik kazandırması, Bu durum sayesinde üretimin niteliğinde ve verimliliğinde artış görülmesi.
  • Kişisel gelişim açısından; Kurumsal eğitimle çalışanlar kendilerini geliştirme fırsatını yakalaması, böylece daha özgüvenli olmaya teşvik edilmesi.
  • İhtiyaca cevap vermesi açısından: Ancak sistemli bir eğitimle kurumlar çağın gerektirdiği şartları yakalaması ve bu şekilde hızlı teknolojik gelişime ayak uydurması.

Yaşadığımız bilgi tabanlı dijital dönemde bütün firmalar teknik boyuttaki bilgiye ulaşabilir. Yalnız onları farklı kılacak olan birlikte çalıştıkları insan’dır.. Dolayısıyla onların gelişimine destek olarak eğitimlerine katkıda bulunacak kuruluşlar fark yaratıp kendinden başarılarından konuştururlar.

Bu noktada önemli bulduğum bu konferansta tam da bu bilinci açıklamak için oturumlar düzenlendi ve değerli isimler paylaşımlarda bulundu.

Aret Vartanyan ise kapanışta birey olarak var olmanın öneminden bahsederek, kendimizi özgür ve bağımsız bir birey olarak nasıl geliştireceğimize dair bilgi aktarımı, kendi yaşam atölyesi felsefesinden alıntılarla ve şahsi deneyimlerinden paylaşımda bulunması, bendeki bu konferasın başarılı ve etkileyici olduğu imgesini perçinledi.