Yapay zeka ve robotların hayatımızın bir parçası haline geldiği Dördüncü Sanayi Devrimi çağında bazı meslekler önemini yitiriyor, bazılarının iş yapış şekilleri değişiyor Dijitalleşmeyi, insan kaynağının yönetilmesi açısından olumlu ve olumsuz karşılamaya yönelik tartışmalar süre dursun, ne açıdan bakıp yorumladığınıza bağlı olarak bu değişiklik gösteren bir durumdur diyerek genele hitap eden bir cevap verebiliriz!

Peki!. Dijitalleşmeyle birlikte insan kaynağında olumlu olumsuz yorumlanabilecek ne gibi gelişmeler olabilir;

  • Daha az iş fırsatları ve buna bağlı olarak boş zaman oranında ciddi bir artış getirmesi,
  • Daha fazla verimlilik elde edilmesi, güvenliğin artması ve kariyer gelişimi imkanlarının artması,
  • İş gücü seviyesinin iyileştirildiği bir sürece tanıklık edilmesi,
  • Dijitalleşmenin komplike şekilde yoğun ve büyük ölçekte etki etmesi,
  • Ulusal maaş bordrosu hızla daralan bir ekonomiye neden olacağı için ekonominin büyümeyle devam edememesi vb.

Öncelikle işyerlerinde sürekli tekrarlanan ve veriye dayalı görevlerin otomasyonu, yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına neden olacak. İnsanlar ve makinelerin birlikte nasıl daha verimli çalışabileceği gibi konulara yönelik çalışmalar artacak. İkinci olarak, çalışanların robot ekip arkadaşları yani “cobot’lar” iş ortamlarına entegre olacak ve makine ile insan arasındaki farklara karşı “eski usül” bakış açıları, birlikte uyumlu çalışma ve işbirliğine açık bir işgücüne doğru evrim göstermek zorunda olacak.

Bunlar merak içerisinde sorgulanan tartışma konuları, ama gidişhattan belirlenen şuanda var olan ve popüler olacak mesleklerin yanı sıra  şuanda var olmayan ama yüksek ihtimal oluşacak meslekler var:

Şu kesin ki; bugünün anaokulu öğrencilerinin neredeyse üçte ikisi sonunda mevcut olmayan mesleklere sahip olacak. Geleceğin en iyi kariyerlerinden bazıları aşağıdakiler nedeniyle iyi seçenekler olacaktır:

  • Biyomedikal gelişmeler ve daha akıllı makineler,
  • Kültürel, demografik ve ekonomik değişiklikler,
  • Küresel zorluklar ve krizler,
  • İnsanın oynama ve keşfetme dürtüsü

 

Şuanda var olan ve popüler olacak meslekler:
Güneş Enrjisi Teknisyeni, Rüzgar Enrjisi Teknisyeni, Pratisyen Hemşire, Yazılım Geliştirici, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Servisleri Yöneticisi, Data Analisti, Dijital içerik uzmanı, Bilgi güvenliği Analisti, Bilgisayar Sistemleri Analisti, Biyomedikal Mühendis, Mekanik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Dijital Rehabilitasyon Danışmanı, Blockchain geliştiricisi, Sivil veya Ticari Drone Pilotu veya Görevlisi, Akıllı Bina Teknisyeni, 3D Yazıcı Teknisyeni, Artırılmış Gerçeklik Geliştirici, Kişisel Gizlilik Danışmanı, Kişisel Marka Danışmanı, Robotik Servis Teknisyeni, Uzaktan Sağlık Mühendisi, Kentsel Tarım Uzmanı, Nanotech Mühendisi, Biyomech Teknisyeni, Genetik Mühendisi, Teknoloji Etiği, Sanal Gerçeklik Tasarımcısı, Problem Çözme Yarışması Direktörü, Sentetik Biyoloji Mühendisi, Proje Bazlı İnsan Kaynakları Direktörü, Hava Kontorl Mühendisi

 

Şuanda Varolmayan ama muhtemelen olacak meslekler ise şu şekilde:

Organizasyon Düzenelyici, Kişisel Eğitim Rehberi, Organ Üreticisi, Beyim İmplantı Uzmanı, Kişisel Mikrobiyoloji Müdürü, Esnef Eczacı, Kentsel Güvenlik Koordinatörü, Ömür Yöetici ve Hatırlatıcı, Hiper Akıllı Ulaşım Mühendisi, Cyborg Tasarımcı, Robotik ve Holografik Avatar Tasarımcısı, Uzay Seyahat Rehberi, Uzay Hemşiresi veya Doktor, Depolama Operatörü, Soyu Tükenmiş Türleri Yaşatma Uzmanı, Android İlişki Danışmanı,  Zihin Transfer Uzmanı