Konuya Dijitalleşmeyle birlikte insan kaynağında olumlu olumsuz yorumlanabilecek ne gibi gelişmeler olabilir şeklindeki beyin fırtınasıyla başlayalım;

  • Daha az iş fırsatıyla birlikte boş zaman oranında artışın gelişmesi,
  • Daha fazla verimlilikle birlikte, güvenliğin artması ve kariyer gelişim yelpazesinin çeşitlenmesi,
  • İşgücü seviyesinin iyileştirildiği bir ortama tanıklık edilmesi,
  • Dijitalleşmenin daha komplike şekilde hayatımıza nüfuz etmesi, 
  • Ulusal anlamda daha hızla daralan bir ekonomiye neden olacağı için ekonominin küçülmesi, vb.

 Öncelikle işyerlerinde sürekli tekrarlanan ve veriye dayalı görevlerin otomasyonu, yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına neden olacak. İnsanlar ve makinelerin birlikte nasıl daha verimli çalışabileceği gibi konulara yönelik çalışmaların sorunsalı haline gelecektir.

İkinci olarak, çalışanların robot ekip arkadaşları  iş ortamlarına entegre olacak ve makine ile insan arasındaki farklara karşı eski yöntem bakış açıları, birlikte uyumlu çalışma ve işbirliğine açık bir işgücüne dönüşecektir.

Gidişhattan belirlenen şuanda var olan ve popüler olacak mesleklerin yanısıra  şuanda var olmayan ama yüksek ihtimal oluşacak meslekler var:

Hadi bunları teker teker inceleyelim...

Şuanda varolan ve popüler olacak meslekler:
Güneş Enrjisi Teknisyeni, Rüzgar Enrjisi Teknisyeni, Pratisyen Hemşire, Yazılım Geliştirici, Fizyoterapist, Hemşire, Sağlık Servisleri Yöneticisi, Data Analisti, Dijital içerik uzmanı, Bilgi güvenliği Analisti, Bilgisayar Sistemleri Analisti, Biyomedikal Mühendis, Mekanik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Blockchain geliştiricisi, Sivil veya Ticari Drone Pilotu veya Görevlisi, Akıllı Bina Teknisyeni, 3D Yazıcı Teknisyeni, Artırılmış Gerçeklik Geliştirici, Kişisel Gizlilik  Danışmanı, Kişisel Marka Danışmanı, Robotik Servis Teknisyeni, Uzaktan Sağlık Mühendisi, Kentsel Tarım Uzmanı, Biyomech Teknisyeni, Genetik Mühendisi, Sanal Gerçeklik Tasarımcısı,.....

Şuanda Varolmayan ama muhtemelen olacak meslekler ise şu şekilde:

Organizasyon Düzenelyici, Kişisel Eğitim Rehberi, Organ Üreticisi, Beyim İmplantı Uzmanı, Kişisel Mikrobiyoloji Müdürü, Esnef Eczacı, Kentsel Güvenlik Koordinatörü, Ömür Yöetici ve Hatırlatıcı, Hiper Akıllı Ulaşım Mühendisi, Cyborg Tasarımcı, Robotik ve Holografik Avatar Tasarımcısı, Uzay Seyahat Rehberi, Uzay Hemşiresi veya Doktor, 1Depolama Operatörü, Soyu Tükenmiş Türleri Yaşatma Uzmanı, Android İlişki Danışmanı,  Zihin Transfer Uzmanı

  1. Güneş Enerjisi Teknisyeni;

Nedir: Güneş enerjisi teknikeri, güneş enerjisinden en üst düzeyde faydalanmamız için mevcut olanakları kullanan kişilere verilen isimdir. Dünya genelinde doğal enerji kaynaklarına yönelimin arttığı son yüz yılda güneş enerjisi uzmanlarına duyulan ihtiyaçta günden güne artacaktır. Güneşin bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji kaynagı oluşu göz önüne alındığında, geleceğin en parlak mesleklerinden bir tanesi olarak görülen güneş enerjisi teknisyenleri ihtiyacı da hissedilen bir yükselişte. Güneş enerjisinden elektrik üreten büyük ve küçük çaplı santrallerin kurulumunda görev alan, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızaların giderilmesini yapan kişidir.

Nasıl Olunur: Bu görevde yer almak için lise ve dengi okullardan mezun olmak gerekmektedir.

  • Rüzgar Enerjisi Teknisyeni,:

Nedir: Rüzgâr güç sistemi işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak üstleri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda elektrik, elektronik ve mekanik malzemelerin, parçaların ve cihazların rüzgâr türbini ve saha montaj işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan, montajı tamamlanan parçaların, teknik talimatlarda belirtilen özelliklere sahip olmasını sağlayan, montaj işlemleri sırasında yapılan mekanik ve elektriksel ölçümleri değerlendiren, bu değerlendirmeye uygun talimatları ilgili personele ileten, teknik kontrolleri yapan, montaj hatalarını tespit edip düzeltilmesini sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Nasıl Olunur: Bu bölümde çalışmak isteyen kişiler; meslek liselerinin motor bölümü, üniversitelerin mekatronik, makine, elektrik ve elektronik bölümlerinden öğrenci kabul edilen özel eğitimle sertifika veren kurumlardan mezun olabilirler.

3)Pratisyen Hemşire:

Nedir: Hastaların durum detayını, kapsamlı bir şekilde anlayabilen kişidir. Fiziksel muayene yapabilen Potansiyel tanı tanımlamak için, kendi uzman bilgisi ve klinik teşhisi kullanan, Daha ileri, x-ray / kan tahlilleri için, hastaları gerektiğinde uygun yerlere sevk eden. Tedavi ile ilgili karar veren ve uygulayan ve aynı zamanda, ilaç reçetesi yazan ve uygun sağlık bölümüne sevk eden sağlık elemanıdır.

Nasıl olunur: Amerika’da 4 yıllık hemşirelik mezunları aynı zamanda pratisyen hemşire olabiliyorlar. Bunun yolu ülkemizde de netliğe kavuşacaktır.   

3)Yazılım Geliştirici;

Nedir: Yazılım geliştirme uzmanı, mühendislik prensipleri çerçevesinde yazılım sistemlerinin tasarımının yapılmasını, devamlılığını ve gerektiğinde güncellemesini yapan kişidir.

Nasıl Olunur: Yazılım geliştirme uzmanı olabilmek için adaylarda aranan öncelikli şartlar, üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya bilişim programlarının verildiği bölümlerden eğitim almış olmaktır. Ancak İstatistik, Matematik gibi bölümlerden mezun olanlar da yazılım geliştirme uzmanı olabilmektedir. Burada önemli olan, kişilerin bilgisayar programlarına ve uygulamalarına geniş çaplı hakim olmasıdır. Mesleki olarak kendisini ne derece geliştirdiği önemlidir.

4)Fizyoterapist

5)Hemşire

6)Sağlık Servisleri Yöneticisi

7)Data Analisti

8)Dijital İçerik Uzmanı

9)Bilgi Güvenliği Analisti,

10)Bilgisayar Sistemleri Analisti

11)Biyomedikal Mühendisi

12)Mekanik Mühendisi,

13)Elektronik Mühendisi

nedir ve nasıl olunur içeriklerini videoda sizler için anlattım.