30 ) Hava Kontrol Mühendisi:

Nedir: Hava kontrol mühendislerinin iş tanımlarına bakıldığında; esas görevleri hava araçlarının bir noktadan başka bir noktaya güvenli bir şekilde uçabilmelerini sağlayan bir meslek grubudur. Hava araçlarının güvenli uçuşlarından, zamanında kalkış yapmalarından ve zamanında iniş yapmalarından sorumlulardır. Hava trafik kontrolörleri; hava trafiğinin daha hızlı akmasını, havadaki trafiğin bir düzen içerisinde olmasını, hava araçlarının havada emniyetli olmasını sağlamak için bulunmaktadır. Hava kontrol mühendisliği alanında görev yapanların bir kontrol sahası bulunmaktadır. Kendi sahaları içerisinde gerekli kontrolleri sağlarken çeşitli teknolojik araçlardan da faydalanmaktadırlar.

Nasıl Olunur: Hava trafik kontrolörü olabilmek için öncelikle üniversitelerin gerekli bölümünden mezun olunması gereklidir. Ardından KPSS’ye girilmelidir. KPSS P3 puanının yeterli seviyede olması gereklidir. Yeterli seviyede yabancı dil bildiklerinin anlaşılabilmesi için ise TOEFL, YDS ve IELTS gibi sınavlardan aldıkları puanları belgelemeleri gereklidir. Ardından DHMİ’ye başvuru yapmaları gereklidir. Öncelikle başvuranlar yazılı sınava girmektedirler. O başvuru döneminde alımı yapılacak olan personel sayısının 6 katı kadar kişi yazılı sınava çağırılırken, 3 katı kadar kişi de mülakata çağırılmaktadır. Bu aşamaların başarı ile tamamlanması sonucu ise Ankara’daki eğitim binasına eğitim için başarılı adaylar çağırılmaktadır. Bu adaylar bir buçuk sene sürecek bir eğitime alınmaktadırlar. Sonrasında asıl görevlerine başlayabilmektedirler.

31)  Geriatri uzmanı:

Nedir: 65 yaş ve üstündeki hastaların tanısı, tedavisi, koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgilenen bilim dalı olup iç hastalıkları uzmanlığının bir yan dalı'dır.

Nasıl olunur: Dahiliye uzmanı olduktan sonra 3 yıl daha yaşlı sağlığı alanında eğitim alınarak geriatri uzmanı olunur

32)Geriontoloji Uzmanı:

Nedir: Gerontolojinin bu konuma gelişinin başlıca sebebi, sürekli uzayan yaşam süresine bağlı yaşlı nüfusun artışıdır. Gerontoloji interdisipliner bir bilim dalıdır, yani farklı bilim dallarında yaşlanma ve yaşlılık incelenmektedir. Teorik çalışmaların yanı sıra gerontoloji aynı zamanda uygulamalı bir bilim koludur. Öncelikle yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirme hedefi takip edilmektedir. Yeni teknolojik veya ekonomik gelişmeler, bu hedefe yaklaşabilmek açısından birçok olanak sunmaktadır.

Nasıl olunur: Şuanda Yakın Doğu Üniversitesi,Akdeniz Üniversitesi ve İstanul Üniverstesinde bulunmaktadır. Buralardan mezun olarak gerontolog olabilirsiniz.

33) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı:

Nedir: doğuştan ya da sonradan edinilmiş, kas, sinir ve iskelet sistemi problemlerinin yanı sıra, nörolojik hastalıklar, ortopedik problemler, fıtık, felç, travma, ağrı, kireçlenme, ameliyatlardan sonra gelişen fonksiyon bozuklukları ve diğer hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan hareket kısıtlılıklarının tanı, tedavi ve önleyici tedavisi ile ilgilenen bir uzmanlık dalıdır. Her kişide farklı olarak gelişebilen fonksiyon ve hareket kayıplarının tedavisi için, fizik tedavi uzmanı hekimler tarafından hastalara pek çok farklı tedavi şekli uygulanır.

Nasıl Olunur: İki yol bulunmaktadır.  Sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak, ya da üniversitelerin 4 yıllık (lisans) eğitim veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ya da Fizik Tedavi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon şeklinde adlandırılan bölümünden mezun olmak.

Aktüerya Uzmanı,

Epidemiyolog,

Mobil Uygulama ve Oyun Geliştirici,

Finansal Yönetici,

HVAC Teknisyeni,

Biyoinformatisyen,

Modelleme ve Similasyon Mühendisi,

Sürdürülebilirlik Uzmanı,

Siber Güvenlik uzmanı,

Tıbbi Teknolog,

Pazar Araştırma Analisti,

Kişisel Bakım Görevlisi,

Handy Man,

Bilgisayar Kullannım Desteği Uzmanı,

Data Mimarı,

Uyum Müdürü,

İş Zekası Analisti,

UX Deneyim Tasarımcısı,

Sistem Analisti,

İş Analisti,

nedir ve nasıl olunur ile ilgili açıklamalar için videoya bir göz atabilirsiniz.