Liderlikte Kilit Noktalar

Liderliğin ilk sorumluluğu hedefi belirlemektir. En iyi sınavı ise hedefe ulaşmaktır. Hedef, genel hedefe katkıda bulunmalıdır, kişisel hedef bireyin gücüne ve becerilerine uygun olmalıdır. Bireysel hedef, ilgili bireyle birlikte belirlenmelidir. İyi bir hedef; ölçülebilir, süresi belirli, gerçekçi, meydan okuyan, mutabık kalınan hedeftir. Gerekli genel fonksiyonlar ise şu şekildedir: Planlama: mevcut tüm bilgileri araştırmak, görevini tanımlamak, doğru kararlarla çerçevelenmiş planlar yapmak, Başlatmak: Gruba hedef ve planla ilgili brifing vermek, üyeler arasında görev paylaşımı yapmak, standartlarını belirlemek, Kontrol: Grup standartlarını korumak, tempoyu etkilemek, hedefler doğrultusunda eylemleri kesinleştirmek, grubun karar alması için ateşlemek, Destekleme: Grup ve bireyleri cesaretlendirmek,…

Kurumsallaşma Sürecinde Liderin Etkisi

Aslında kurumun sözlük anlamına bakacak olursak; bir grubun ya da toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından benimsenen yürürlükteki adet ve uygulamalar olarak tanımlanır. Yönetsel bir örgütün en güçlü ve kesin olan yönü; kurallar ve amaçlardan oluşan formal yapıdır denebilir. Bir sistemde ise bizlere yön verecek olan; görevler, amaçlar, kurallar, ve güçlerdir. Geniş bir anlamda tanımlama arayacak olursak, şu tanım tüm istediğimiz anlamları kavrayacak gibi görünür: Toplumun belirli bir fonksiyonu çevresinde organize olmuş, birbirleriyle ilişkili adet, uygulama ve yasalardan oluşan bir sistem olarak tanımlanabilir. Karakterin genellikle kabul edilen dört özelliği: tarihi, bütünleşmiş, fonksiyonel ve dinamik oluşudur. Kurumsallaşma sürecinin…

Kurumsal İletişimde Gizli Yönetmen Olarak Lider

İletişim konusunda başarısız olan şirketleri düşününce bunun bir sanat olduğunu düşünmeden edemiyoruz, bu kadar olmasa bile rahatlıkla şunu demeliyiz: İletişim kurma becerisi bir yönetici becerisidir. Yönetici- çalışan arasındaki iletişimin, bir örgütteki iletişim ağının çekirdeği olması sebebiyle, bu iletişimi anlayabilmek için incelemek gerekiyor. Tüm sorunlar ve çözüm süreçlerinde kullanılmak üzere iletişim becerileri; örgütteki tüm çalışanlar için geçerlidir. Zira yukarıdan aşağıya yani, üstten asta giden iletişim formal olarak yapılanmış tüm örgütlerde en yaygın hatta kimi durumlarda tek iletişim biçimidir.denilebilir. Etkin bir yönetici iletişimi en etkin biçimde kullanarak astlarına örgütün amaçları doğrultusunda “mutlu” bir şekilde iş yaptırabilen kişi…

Davranışlarınızla Fark Yaratın

Bazı yöneticiler, kişisel karakterlerin etkili bir fark yaratabileceği gerçekliğini görmek istemezler. Şirketlerin kurulma amaçları kar elde etmektir, kar, çalışanların sayesinde müşteriden gelir. Finansal sonuçlar ise dolaylı bir sonuçtur. Yani çalışanların performansı stratejik bir önemdedir. Kar önem arz ediyorsa şu da net bir şekilde görülebilmelidir. Tüm personelin kalitesi önemlidir ve personellin motivasyonu yönetime bağlıdır. Personele nasıl davranmasıyla ilgili ipuçlarını lider verir.Bir lider üst konumlara çıktıkça, davranışının önemi fiilen artar. Pek resmi olmayan, hiyerarşi derecesi düşük olan işyerlerinde bile liderlerin yorumları, tutum ve davranışları takipçileri tarafında itinayla gözlemlenir. Resmi olan yorumlar dikkatlice izlenebilir ama genelde dedikodu malzemesinden…

Harekete Geçin!

Yapılan her şey hem zihin hem de bedenle ilgilidir. Bedenin üst düzey performans sağlayabilmesi sürecine, bilinçli ve bilinçdışı faktörleriyle zihin de dahildir. Bizim görünürde fiziksel olan her türlü başarıda kişinin başarısında büyük oranda zihinsel becerilerine, tutumuna ve kendine olan başarısına bağlıdır. Fiziksel kondüsyon sadece zihinsel beceri ve vasıfların temelini oluşturmakla görevlendirilmiştir. Asıl bizim fark yaratmamızı sağlayan ise zihinsel çabamızdır. Eli ayağına dolaşan beceriksiz biri olmakta, elimizden gelenin en iyisini yapıp işe yoğunlaşabilmekte bu zihinsel olarak hakimiyetimizle ilgilidir. Ünlü futbolcular, taklit edilebilir fiziksel yetenek ya da teknik becerilerinden çokhayal güçleri, hünerleri, “deha’larıyla tanınırla. Boks bile hayal…

Gereken Görülebilir Bir Lider

LİDERLERİN NİTELİĞİ KAYNAKLARIN NİCELİĞİNDEN ÜSTÜNDÜR En iyi lider artık yönün tek başına yeterince önem taşımadığını bilir. En iyi liderler öykü anlatan, alkış tutan ve işleri kolaylaştıran liderlerdir. Onlar yönü söz ve eylemle pekiştirirler. Lee Iacocca, Crysler’i kişiselleştirmiştir. Bugün Bill Gates Microsoft’u kişiselleştiriyor. Bilgisayar bağımlısı gibi görünüyor, konuşuyor, bir bilgisayar bağımlısının evinde yaşıyor. Görülebilir bir lider müşterileri ve hedef kitleyi kazanmak için çok güçlü bir silahtır. Bu tür bir lider şirkete eşsiz güvenceler kazandırır. Askerler bu tür liderlerin peşimden gitmekten gurur duyarlar. Bu tarz liderlere sezgiyle güvenirler. Güven olmazsa peşinizden gelen olmaz, peşinizden gelen yoksa da…

Liderlerin Önem Listesi

Ceo’nun ilk odaklanacağı şey nedir? : Kendi değerlerini ve vizyonunu yönetmek! Ceo’lar uzun zamandır devam eden evrensel olarak söylenen haliyle onların bir numaralı önem verdikleri işler kendi vizyonlarını ve değerlerini yönetmektir. Aynı zamanda genel olarak yakındıkları şey, rollere uygun olarak insanların hızlı hareket etmemeleridir. Geri yansıtmak: Ceo’lar genelde pozitif ve negatif ortamlarda nasıl hitap edileceğini, izleyicileri nasıl şaşırtacaklarını düşünürler. Bu ikisinde de nasıl başarılı olacaklarıyla ilgili akılları hep meşguldür. Onlar ayrıca kendilerinin daha az farkındalardır, ama bunun aksine hayal etmede ve bunlar için olanaklar sağlamada daha iyidirler. Micheal Porter’ın yeni CEO’ların fark yaratan özelliklerinden 7…

Farklı Bir Liderlik Modellemesi

Kendin olmak her zaman tercih edilen ama zor olandır. Liderlik ise üstlenilmiş bir rol gibi görünebilir. Modern yönetim sisteminde nadir görülen bir özelliktir. Otantik liderlik modelli ise 2003 yılında Authentic Leadership adıyla konuşulmaya başlanmıştır. Çok farklı bir liderlik olduğu için genel anlamda kabul edilen eğilimleri şu şekildedir. 1-) Samimi ve aklı başında davranırlar: Otantik liderler, kendi güçlerinin de, sınırlarının da, duygularının da karşısında bireysel farklılık yaşarlar böylelikle kendilerini gerçekleştirirler. Takipçilerine kendileri gibi görünmek isterler. Halk arasında yada özel üst düzey bir toplantıda ayrı tutum sergilemezler, kendilerini her zaman doğal olarak aynı görünmesine önem verirler. Hiçbir…

Zamanımızı Yönetelim – 2

Zamanınızı Nakit Para gibi Düşünüp onu Hesaplayın ! Olmayacak işlere vakit harcamayın Yardımcılarınızdan ve elemanlarınızdan etkin bir şekilde yararlanmayı bilin Kendiniz ve birlikte çalıştığınız insanların özel sorunlarına gereğinden fazla vzaman ayırmayın Açık kapı politikanızı sınırlandırın İşi bitirdiğinizde bırakmayı bilin Mali bütçede olduğu gibi zaman bütçesinde de kayıt tutun. Joker Zamanınız Olsun Hiç bir zaman her şey planladığımız gibi aynen gerçekleşmez. Bu nedenle çalışma süremizin, ortalama % 60 kadar kısmını planlamamız doğru olacaktır. Zamanımızın % 100 ‘ünü veya buna yakın oranını planlamamız önceden tahmin edilemeyen, süreleri bilinmeyen durumlar nedeniyle imkansızdır. Bu nedenle bu durumlar için yedek…

Zamanımızı Yönetelim – 1

Zamanı neden önemseriz? En önemli kavram…. Her ne kadar, Vakit Nakittir: Time is Money, Zeit ist Geld diyerek tüm dünya insanları zamanı parayla eşit tutsalar da aslında zaman paradan daha önemli ve değerlidir. Zaman çok değerli bir sermayedir, özellikleri ise: satın alınmaz, sadece başlı başına kardır, saklanmaz ve depolanmaz, çoğaltılamaz, kesinlikle bir daha geri gelmemek üzere akıp gider. Doğan her yeni gün karşılıksız ve geri ödemesi olmayan yüz milyarlarca kredi değerindedir. Yaşamımızdaki Bir Saatlik Zamanın Değeri Acaba Neresidir? Aslında çok verimli kullanabilecekken kısıtlı zamanların arasına sıkışıp kalmak tezat bir mana içerir. Ortalama bir insan ömrü…