Önemli Olan Başarıya Ulaştıktan Sonraki Strateji

Ulaşılmış bir başarının muhafaza edilmesi birçok rakibin olduğu iş dünyasında çok zordur. Küreselleşmenin hırslı fırtınaları sağlam bir temeli olmayan ve güçlü bir strateji belirlemeyen şirketleri olumsuz etkilemektedir. Süregelen zamanda ciddiyeti vurgulayan bir rakam paylaşmak isterim; ABD’de 1917 den bu yana 100 büyük şirketten sadece 15’i kalmış durumdadır. Büyümeyi hedefleyen şirketler her zaman huzursuz ve gergin bir ortama neden olur. Bu şirketler rutine düşünce kendilerini başarısız hissederler, sürekli yeniliği takip etmek gibi durdurulamaz bir eğilimleri vardır. Günlerinin bir gün öncesiyle aynı geçmesini istemeyip, biraz daha fazla etkinlik ve verimlilik için çaba sarf ederler. Eldeki başarıyı etkin...

Vizyon Belirlediniz mi?

Vizyon; görüş, önsezi gibi vizyon yaklaşımı belirsizliklerle dolu bir çevreyle uğraşmanın daha esnek yoludur. Bu görüş sayesinde örgütünün uygulamalarını şekillendirir ve yönlendirir; bir örgütün boşluğa düşmesine yol açar. Murgatroyd ve Morgan’ın örgütlerde vizyon bildirisi oluşturulmasında belirlediği dokuz ilke vardır; Başarı için iddialı olunmalıdır, Açık ve anlaşılır olunmalıdır, Hatırlanabilir olunmalıdır, Katılımcı özellikte olunmalıdır, Değerlere önem verilmelidir, Görsel öğelere yer verilmelidir, Mobilize edecek ifadeler içermelidir, Rehberlik edebilmelidir, Müşteri ihtiyaçları ile ilgili olmalıdır. Kuruluş belirli bir amaca odaklanmadığında, kendisini diğer işletmelerden ayıran bir uzmanlığa sahip olamamaktadır. Vizyon çalışanların en önemli konulara odaklanmalarını sağlayarak, onları bir sürü verimsiz işler...