Çalışanlarınıza Hiç Sordunuz mu?

İşveren markası oluşturmak öncelikli olarak bir strateji çalışmasıdır. Üst yönetimin işveren markası stratejisine inanması ile innovative duruşuyla, yaratıcı bakış açısıyla doğrudan bağlantılıdır. Herşeyden önce var olduğu piyasadaki misyonunu ve duruşunu belirlemesi, hedefine kanalize olması, kısa ve uzun vadeli planlama yapabilmesi gerekir. Unutulmaması gerekir ki; İşveren Markasını sadece çalışanlar gerçekleştirir, yöneticiler ise bu stratejiyi yönetir. Güçlü örneklerden biri olan Adidas Group İşveren Markası oluşturmak için bir video yayınladı bu şuan sosyal medyada dolaşımda. Videoda burada olmak onlara nasıl bir ilham veriyor bunu açıklıyorlar, Video, kısa ve etkili. Bu arada sosyal medyada sonuna kadar izlenebilecek sürede ve...

Önemli Olan Başarıya Ulaştıktan Sonraki Strateji

Ulaşılmış bir başarının muhafaza edilmesi birçok rakibin olduğu iş dünyasında çok zordur. Küreselleşmenin hırslı fırtınaları sağlam bir temeli olmayan ve güçlü bir strateji belirlemeyen şirketleri olumsuz etkilemektedir. Süregelen zamanda ciddiyeti vurgulayan bir rakam paylaşmak isterim; ABD’de 1917 den bu yana 100 büyük şirketten sadece 15’i kalmış durumdadır. Büyümeyi hedefleyen şirketler her zaman huzursuz ve gergin bir ortama neden olur. Bu şirketler rutine düşünce kendilerini başarısız hissederler, sürekli yeniliği takip etmek gibi durdurulamaz bir eğilimleri vardır. Günlerinin bir gün öncesiyle aynı geçmesini istemeyip, biraz daha fazla etkinlik ve verimlilik için çaba sarf ederler. Eldeki başarıyı etkin...

Çevresel Faktörlerin Strateji Üzerindeki Etkisi

İşletme stratejisini etkileyen faktörlerden dış çevresel faktörlerin tanımlayıp onların etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Bulunduğumuz çevreden ve şartlardan soyutlanmış bir işletme mevcut beklentilere cevap veremez nitelikte olup bizi başarıya götüremez. Bu dış faktörleri saymaya modern ekonominin genel gidişatı, firmaların birleşerek Pazar paylarını arttırmaları, uluslararası anlaşmalar yen yatırımlar yeni teşvik yasa ve iş hukukudur. Teknolojik gelişmelerin hızı, üretim yöntemlerinin hızının ivme kazanması, Dünya ülkelerinde ekonomik yaşam üzerinde halk ve devlet gücünün gittikçe artan bir role sahi hale gelmesi, Küresel pazarda potansiyel pazarın hızla artması ve gelişmesi, uluslararası bir anlam ve öneme sahip olması, rekabet düzeyinin milli...