Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi, uzun dönemli örgütsel başarı sağlamaya yarayan insan kaynağı oluşturma sırasında denge kurmayı amaçlayan stratejik bir uygulamadır. Aynı zamanda insan kaynakları üzerindeki olumsuz baskı, etiketleme, anlaşılamama ve uygulamaları uzun dönemde tekrar ortaya çıkmayacak şekilde engellemeyi içerir. Organizasyonlar insan sürdürülebilirliğini sağladıklarında bunun yanı sıra ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliği de sağlayabileceklerdir. Bu açıdan bakıldığında insan kaynakları uygulamalarının kaynağı alıp, işleme ve değerlendirme sürecinde ve elde tutmada yani sürdürülebilir insan kaynağı sağlanmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Takım çalışması, insan kaynağının sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir etkendir. Çalışanların etkin katılımı, iletişim kanallarını yararlı şekilde kullanma,...