TKY nin Kişisel Boyutu

Özellikle 1980 ‘li yıllarda insan davranışına odak alınmaya başlandı. Bu bakış açısı sadece ürün kalitesine odaklanmak yerine kişilerin bireysel çalışmalarının kalitesinin de önemsenmesini sağladı. Artık slogan elinden gelenin en iyisini yapmak olmuştur. Kaliteyi ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir işletme bütün dengeleri elinde tutabilmelidir, hem soyut hem de somut dengeleri göz önünde bulundurmalıdır. Ama bir önyargıyla şunu söylemek gerekir ki, bu yönetim modelinde insan boyutunun önemi genellikle sözde kalmaktadır bu da sürece tüm çalışanların katılımını engellemektedir. Bunu söylememizin nedeni ise önceden böyle bir şey olduğunun farkına varılıp bilinçlendirme eğitim içeriğini buna göre düzenlemek gerekmektedir. Kalite’nin ilk…

Yeniden Yapılanma Deyince TKY

Yeniden yapılanma deyince; işletmelerin Pazar payı gibi çok kritik bir alanda büyük kazançları; yaratıcılık, etkinlik,, ve verimlilik alanlarında yapılacak değişimlere kısa sürede ulaşmak gibi sonuçlarla karşımıza çıkmaktadır. İşlerin birleştirilip bir sistem içine dahil edilmesi, müşterilere yönelik etkinliklere ait sorumlulukların tek bir yönetimde toplanması, karar verme yetkisinin departman/birim yetkililerine indirgenmesi, sorunlarla karşılaşıldığında eskisine nazaran sistemlerin değişik versiyonlarının oluşturulması gibi yönetim planlamaları ön plana çıkmıştır. Toplam Kalite Yönetiminin felsefesi; kalite artırımını ve verimliliği ön plana çıkarmaktan oluşur. İşletmelerin uzun dönemli başarılarını esas alır. Toplam Kalite Yönetimi’nin şirkete kattığı esaslara baktığımızda; TKY şirketlerin kültür değişiminin çerçevesini oluşturur, Kaliteyi…