Liderliğin ilk sorumluluğu hedefi belirlemektir. En iyi sınavı ise hedefe ulaşmaktır. Hedef, genel hedefe katkıda bulunmalıdır, kişisel hedef bireyin gücüne ve becerilerine uygun olmalıdır. Bireysel hedef, ilgili bireyle birlikte belirlenmelidir. İyi bir hedef; ölçülebilir, süresi belirli, gerçekçi, meydan okuyan, mutabık kalınan hedeftir. Gerekli genel fonksiyonlar ise şu şekildedir: Planlama: mevcut tüm bilgileri araştırmak, görevini tanımlamak, doğru kararlarla çerçevelenmiş planlar yapmak, Başlatmak: Gruba hedef ve planla ilgili brifing vermek, üyeler arasında görev paylaşımı yapmak, standartlarını belirlemek, Kontrol: Grup standartlarını korumak, tempoyu etkilemek, hedefler doğrultusunda eylemleri kesinleştirmek, grubun karar alması için ateşlemek, Destekleme: Grup ve bireyleri cesaretlendirmek,...