Personel Seçimindeki Kriterler

İnsan faktörü, dinamik yapısı ile örgütün yönünü belirlemektedir. Örgüte alınacak personeller, işin gereklerine ve örgüte en uygun adaylar arasından seçilerek yapılmışsa, ekipten başarı beklentisi daha yüksek sonuç verecektir. Bu nedenle işe, iş yerine, örgütün iklim ve yapısına en uygun adayı, seçebilmek önem kazanmıştır. Modern personel seçme ve yerleştirme yöntemleri, çalışan bireyin, iş ortamında başarılı, verimli ve performansı yüksek insanlar olmalarını ve kişisel olarak da mutlu ve iş doyumlarının yüksek olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İşe uygun olmayan personelin geliştirilmesi oldukça güç ve maliyetlidir. Buna karşın iyi seçilmiş bir personel, eğitimlerle daha yeterli hale gelebilmektedir, eksiklerini görüp bunları…

İş Doyumunu Etkileyen Faktörler

Çalışanların iş yerindeki mutluluğu bazı faktörlere bağlıdır. Bu mutluluğun göstergesi çevresindeki insanlarla arasındaki ilişkiler ve iş konusundaki beklentileridir. İş doyumunu, kuşkusuz, birçok faktör etkilemektedir. Devamsızlık: Bu alanda yapılan çalışmalar işini sevmeyen çalışanların daha çok devamsızlık yaptığı ve buna eğilimli olduğu görülmektedir. İnsanlar sadece işinden memnun olmadığı için işi bırakmazlar, iş doyumu ve işçi döngüsü arasındaki ilişkinin ekonomik koşullarla da anlamlı ölçüde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Yer Değiştirme: İşten çıkarılma veya değiştirme iş doyumunu etkileyen bir başka faktördür. Hoşnutsuzluk duyguları işi bırakma ve başka bir iş aram düşüncesini kamçılar. Eğer bırakma maliyeti çok yüksekse, kişi tekrar…