360 Derece Peformans Değerlendirme ile “İnsan Kaynakları”nın Artan Önemi

İnsan gerçek bir sermayedir. Organizasyonlarda personellerden en verimli şekilde faydalanmanın yolu etkili bir performans yönetim sisteminin kurulmasıdır. Bu değerlendirme sisteminde en yeni ve popüler yaklaşımlardan biri çok kaynaklı performans değerlendirmesi ve geribildirim olmasıdır. Organizasyonlarda birçok personel bulunması ve bu çalışanların farklı bakış açılarından değerlendirmeye ihtiyaç duyulması, kapsamlı ve doğru geri bildirimin ön plana çıkmış olması bu değerleme sisteminin ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştır. Günümüzde modern yönetim sisteminde sadece amirin bakış açısı değil organizasyona girdi sağlayan farklı bakış açıları da dikkate alınarak değerlendirilmesinin önemi ön plana çıkmıştır. İşe göre çalışan yerine, çalışana göre iş ön plana çıkmıştır,...

Şirketlerde Etkinlik Yönetimi

Hangi kriterlere bakarsak, pragmatik özellik gösteren etkinlik, işletmelerde başarının asıl göstergesidir. Etkinlik ölçümlerinde amaç, örgütün bir bütün olarak amaçlarına ulaşmasıdır. Etkinlik işletmeler açısından aynı çıkar doğrultusunda çalıştıkları için önemlidir, İşletmenin amaçlarına ulaştıklarında işletme, birinci ikinci ve üçüncü dereceden bağı olan çalışanlar ve çevre kendi amaçlarına da ulaşacaklardır. Etkin olmayan işletmeler , kamu kurum ve idari birimleri, kaynakları sürekli tüketen ve ekonomiklik ve verimlilik amaçlarını gerçekleştiremeyen birer birim olarak hayatlarına devam ederler. Örgütler toplumun içinde var oldukları için, birebir toplumdan etkilenirler. İşletmeler toplumsal gelişme ve değişmelerin bir yüzüdür. İşletmelerdeki etkinliğin önemlerini birçok noktada değerlendirmek mümkündür: İşletmeler...

Yerinde İncelemenin Başarıdaki Önemi

Japonca bir kelime olan Genchi Geribetsu , yerinde inceleme anlamına gelmektedir. Kaizen yani Toplam kalite Yönetimi’nin en önemli unsurlarından biri olduğu önemle vurgulanır. Sorunları tanımlayıp öngörüde bulunmak için iş yerini bilmek, süreci yaşamak en önemli ögedir. Aslında hepimizin de sıklıkla tarif etmek istediği kelimeyi ön plana çıkarır. Bir işi en iyi o işşi yapan ve yaşayan bilir. Yerinde inceleme işi öğrenebilmek, sorunları çözmek ve iyileştirme yapmak için ilk basmak olmalıdır. Verimlilik çalışması yapmak için olmazsa olmazlardan biri de tesisi gezmek, sürece dahil olup o işi somut haliyle görebilmektir. Üretim tesisinin hangi noktasında işin aksadığını hangi...

Sigma Modeli nin Başarıdaki Önemi

Küresel dünya şirketleri son zamanlarda 6 Sigma metodunu süreçlerinde kullanarak gelirlerinde önemli kazançlar elde etmektedir. Süreç mükemmelliğini hedefleyen bu metodoloji, uygulayan kuruluşlara karlılık, verimlilik ve pazar payı artışı sağlarken, başarılı uygulanırsa sınıfının en iyisi olma fırsatını da sunmaktadır. Sigma, bir prosesteki değişkenliği ölçümlendiren ortalamadan standart sapmadır. Farklılıklar azaldıkça, bunların ölçüsü olan standart sapma da küçülür. Aslında ideal olan ve her zaman hedeflenen, “sıfır kusur” ve “ sıfır tölerans” kavramlarıdır. Sima müşteri beklentilerinin karşılanması için mükemmele yakın bir performansı hedeflenmesidir. Bir sürecin Altı Sigma kalite düzeyinde olması demek, elde edilen ürün veya hizmette 1 milyonda 3.4...

“İş” in Özünü En “Yalın” ını İnceleyelim – 2

5 S: Seiri (Sınıflandırma): Gereksiz olanları elemek, Seiton (Düzenleme): her şeyin yerine konulması, Sesio (Temzlik): Temizle, Seiketsu (Standartlaştırma): İlk 3 maddenin gerçekleştirilmesi için zemin hazırla, Shitsuke(Disiplin): Önceki maddelerin uygulanması için disiplin sağlanması. Deney Tasarımı (DOE): “Kalite, ürün ile birlikte tasarlanır.” Felsefesiyle hareket edilir. Üretim sırasında oluşabilecek problemleri önleyecek tasarımlar yapılmasıdır. Toplam Üretken Bakım: Amaç makine ve teçhizatların ömrünü uzatmak, işgücü malzeme, zaman gibi israfların önüne geçerek verimliliği en üst seviyeye ulaştırmaktır. Bir Dakikada Kalıp Değiştirme: İş ve verimlilik analizi yapıp proses geliştirerek kalıp değiştirme sürelerinin mümkün olan en alt seviyeye çekilmesidir. 3M (Muda, Mura Muri...

“İş” in Özünü En “Yalın” ını İnceleyelim -1

Yalınlık, en yüksek kalite, en düşük maliyet, en az malzemeyi depolayarak, zamanında ve esnek üretim, kayıpların ve değer sağlamayan unsurların ortadan kaldırılması, sürekli iyileştirme, çalışan için daha katılımcı olabileceği huzurlu ve mutlu bir ortam. Yalın üretim sisteminde anahtar kelimeler: Kaizen (Sürekli İyileştirme), Kalite Kontrol Çemberleri, A3 Raporu, Obeya, Kanban, Tek Parça Akışı, U tipi yerleşim planı, Otonomasyon (jidoka), Just in Time, Poke-Yoke, 5 S, Deney Tasarımı, Toplam Üretken Bakım, Bir Dakikada Kalıp Değiştirme, Muda, Mura Muri, Tek Parça Akışı, (Heijunka) Dengeli Üretim, Toplam iş Denetimi, (Shojinka) İş Rotasyonu Sürekli İyileştirme (Kaizen): Tek bir iş akış...

Liderlikte Kilit Noktalar

Liderliğin ilk sorumluluğu hedefi belirlemektir. En iyi sınavı ise hedefe ulaşmaktır. Hedef, genel hedefe katkıda bulunmalıdır, kişisel hedef bireyin gücüne ve becerilerine uygun olmalıdır. Bireysel hedef, ilgili bireyle birlikte belirlenmelidir. İyi bir hedef; ölçülebilir, süresi belirli, gerçekçi, meydan okuyan, mutabık kalınan hedeftir. Gerekli genel fonksiyonlar ise şu şekildedir: Planlama: mevcut tüm bilgileri araştırmak, görevini tanımlamak, doğru kararlarla çerçevelenmiş planlar yapmak, Başlatmak: Gruba hedef ve planla ilgili brifing vermek, üyeler arasında görev paylaşımı yapmak, standartlarını belirlemek, Kontrol: Grup standartlarını korumak, tempoyu etkilemek, hedefler doğrultusunda eylemleri kesinleştirmek, grubun karar alması için ateşlemek, Destekleme: Grup ve bireyleri cesaretlendirmek,...

Süha Özmen’ le Bütçe Yönetimi

Bu yazımızda özel sektörde önemli bir firmada bütçe yöneticisi olarak görev alan, aynı zamanda bunu teorik alanda da çalışmalarıyla da destekleyen Sayın Süha Özmen’le, bütçe yönetimi üzerine sesli düşüneceğiz, ideal olan sistemi her yönüyle ele alacağız, şimdi çok keyifli ve yoğun geçen sohbetimize başlayalım. Merdiye – Süha Bey merhaba bu konuşmamızda Bütçe ve planlama konusuna değineceğiz. Bize kısaca kendinizi tanıtıp bütçe ile ilgilenme sebebinizi anlatır mısın? Süha - Üniversitede aldığım Ekonometri eğitiminde kamu sektörü ve devlet planlamada kullanılan yöntemleri öğrenmiştik. Makro ekonomi politikalarını test etmek için kullanılan matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin bir karması olan test...

Japon İşletmelerinin Başarısının Sırrı 2

Japon yönetim kontrol sistemi ise artık içselleştirilmiş bir şekilde planlanmaktadır. Her şey en ince ayrıntısına kadar tanımlanmış plan, proses, prosedür, talimat, liste, formlarla oluşturulmuştur. Grubun sahibi ve yöneticisi tarafından, şirketin o yılki felsefesinin belirlenmesi ve tüm yöneticilere duyurulması, Bölümler için genel ve yönlendirici çerçevenin çizilmesi, Her birim için ana çerçeveye uygun planların hazırlanması, Her birimin detaylı planlamalarının yapılması, Her birimin kar ve zarar analizine dayanan bütçesinin hazırlanması, Bölümün birimlerinden gelen veriler ışığında bütçelerinin hazırlanması, Genel merkezde, bölümün plan ve bütçesinin tasdik edilmesi ve bütçeye yön verilmesi, Plan ve bütçenin grup yöneticisi tarafından da onaylanıp,özet halinde...

Japon İşletmelerinin Başarısının Sırrı

Japon iş kültürünün temeli, işçilerin onayının alınması değişime karşı inadın öngörülüp önceden kırılmasıdır. Bu sistemin oluşturulabilmesi için endüstriyel ilişkilerin sürekli geliştirilmesi işçilerin eğitimi üzerinde önemle durulması, işçilerin arasında resmi olmayan liderin çıkması için ortam hazırlanması, kalite çemberleri benzeri küçük gruplaşmaların oluşturulması, çalışma ortamının çalışılabilir kılınması, çalışma ortamında sosyal fonksiyonlara imkan tanınması, sistemin disiplinli bir şekilde tanımlanması, Japon firmalarında üst düzey yönetiminin temelde üç işlevi bulunmaktadır; firmanın gelecekteki vizyonunu belirlemek, stratejik kararlar almak, işleri sevk ve kontrol etmek Japon sisteminde kişilerin firmaya duygusal olarak bağlanmalarını sağlamak önem taşımaktadır, bu nedenle örgüt kültürü üzerinde bilimsel çalışmalarla desteklenerek...