5 S5 S: Seiri (Sınıflandırma): Gereksiz olanları elemek,

Seiton (Düzenleme): her şeyin yerine konulması,

Sesio (Temzlik): Temizle,

Seiketsu (Standartlaştırma): İlk 3 maddenin gerçekleştirilmesi için zemin hazırla,

Shitsuke(Disiplin): Önceki maddelerin uygulanması için disiplin sağlanması.

Deney Tasarımı (DOE): “Kalite, ürün ile birlikte tasarlanır.” Felsefesiyle hareket edilir. Üretim sırasında oluşabilecek problemleri önleyecek tasarımlar yapılmasıdır.

Toplam Üretken Bakım: Amaç makine ve teçhizatların ömrünü uzatmak, işgücü malzeme, zaman gibi israfların önüne geçerek verimliliği en üst seviyeye ulaştırmaktır.

Bir Dakikada Kalıp Değiştirme: İş ve verimlilik analizi yapıp proses geliştirerek kalıp değiştirme sürelerinin mümkün olan en alt seviyeye çekilmesidir.

3M (Muda, Mura Muri ): Ortadan kaldırılması gereken üç önemli israftır.

Mura : Düzensiz iş yüküdür,

Muda: Müşteri için değer yaratmadan kaynakları harcayan eylem, israf,

Muri: Ekipman ve operaterlerin daha zorlu veya daha yüksek bir performans ile çalışmalarını isteyerek aşırı yüklenme.

Tek Parça Akışı: Aslında tam manasıyla bir tekniktir. Herhangi bir atölye içinde, bir parçanın son şeklinin alması için gerekli olan tüm makinelerin, parçanın işlenme akışı esas alınarak yerleştirilmesidir.

Dengeli Üretim (Heijunka): Üretim tipi ve miktarını seviyelendirme. Amaç, stoklar yatırım maliyetleri, işgücü ve bütün değer akışı boyunca üretim akış süresi en alt seviyeye indirmektir.

amaç maliyetlerin azaltılması lead time azaltılması kalitenin iyileştirilmesi

Toplam İş Denetimi: Makinaları birbirine senkronize ederek, tüm makineların aynı süre içinde aynı miktarda parça işlemeleri sağlanır. Amaç, stoğun gereksiz yere fazla sayıda tutulmasının önlenmesi.

İş Rotasyonu (Shojinka): Esnek iş gücü hattı demektir. İşgücü doğrusallığı olarak ta adlandırılır. Talep değişimleri ile üretim ihtiyaçlarına göre bandın ayarlanma esnekliğidir.

Dünyadaki ilk ve en önemli uygulayıcısı “Toyota” dır. “Toyota Üretim Sistemi” nin temel ilkesi “üretimin müşterinin istediği anda ve istediği miktarda yapılması ve stok fazlasının bulundurulmaması” dır.

Bu tarz üretim teknikleriyle; zaman kaybı önlenir, çalışanların moral ve motivasyonu yükselir, iş güvenliği tehlikeleri nötralize edilir, kalite yükselir.