Küresel dünya şirketleri son zamanlarda 6 Sigma metodunu süreçlerinde kullanarak gelirlerinde önemli kazançlar elde etmektedir. Süreç mükemmelliğini hedefleyen bu metodoloji, uygulayan kuruluşlara karlılık, verimlilik ve pazar payı artışı sağlarken, başarılı uygulanırsa sınıfının en iyisi olma fırsatını da sunmaktadır.

6 sigmaSigma, bir prosesteki değişkenliği ölçümlendiren ortalamadan standart sapmadır. Farklılıklar azaldıkça, bunların ölçüsü olan standart sapma da küçülür. Aslında ideal olan ve her zaman hedeflenen, “sıfır kusur” ve “ sıfır tölerans” kavramlarıdır. Sima müşteri beklentilerinin karşılanması için mükemmele yakın bir performansı hedeflenmesidir. Bir sürecin Altı Sigma kalite düzeyinde olması demek, elde edilen ürün veya hizmette 1 milyonda 3.4 adet hataya rastlanılması anlamına gelir.

Bu strateji tüm alanlarda uygulanabilir. Faydaları ise; hata oranını azaltır, ürün maliyeti % 10-25 indirilir, üretim maliyetleri %10- 40 düşürülür, üretim ve ürün kalitesi artar, müşteri beklentileri daha net öngörülür, Pazar payı yelpazesi genişler, dağıtım ve kalite performansı arttırılır, daha güçlü ve başarılı tasarımlar yapılır, kayıplar ve sapmalar en aza indirilir, tasarımlar açık ve net hale getirilir.

six sigmaİstatistiki bir açıdan bakacak olursak, bir sürecin performansının milyonda 3.4 hata olasılığını aşmaması demektir. Sürecin sıfır hatalı konumdan ne kadar saptığını gösterir. Bir sürecin Altı Sigma kalite düzeyinde olması demek, elde edilen ürün ve hizmette 1 milyonda 3.4 adet hataya rastlanılması demektir .Temel süreç bilgilerinin işlenmesiyle hataları yok etmeyi amaçlayan bir iş yapma felsefesidir.

6 Sigma modeli uygulanmadan önce iyileştirmeye açık durum tespit edildiyse, kritik performans değerlerinin içinde bulunmak kaydıyla bunun süreci belirlenir. Proje hazırlama aşamasında, karakuşak yönetici tarafından bir proje ekibi oluşturulur. Kapsam belirlenip, takım çalışması ile aşamalar tespit edilir. Genelde sorunun kök nedenine inmek esas alınır ve en az 5 kere neden sorgulanır. Bu yöntem, mevcut bölüm tesis veya departman ele alınacaksa DMAIC, mevcut olmayan veya hiç bulunmayan bir süreç oluşturulması ele alınacaksa DMEDİ proje süreci takip edilir.

yalın altı sigmaDMAIC Süreci şu şekildedir:

D (Define) : Problemi tanımalamak,

M(Measure): Ölçmek ve veri toplamak,

A(Analyse) : İstatiksel olarak verileri analiz etmek,

I ( İmprove): Süreci düzeltmek, İyileştirmek, ve çözümleri üretmek,

C( Control): Verilerin projenin ve sürein kontrolü ve denetimini yapmak

DMEDİ Süreci ise şu şekildedir:

D (Define) : Problemi tanımalamak,

M(Measure): Ölçmek ve veri toplamak,

E( Explore): Araştırma yapmak,

D(Develop): Geliştirmek,

I ( İmprove): Süreci düzeltmek, İyileştirmek, ve çözümleri üretmek,