Çalışanların iş doyumunu sağlamak onların şirketteki verimliliğini olumlu yönde etkilemektedir. Çalışanların ihtiyaçları öncelik sırasına göre karşılanmaya başlandığı şirkete bağlılıkları artar, çevreleri ile sağlıklı ilişkiler kurarak daha yapıcı davranışlarda bulunmaya meyilli olurlar, sosyal anlamda da doyum sağlamayı başarırlar. Şirket yöneticileri bu konuda çalışana ne kadar yatırım yaparlarsa çalışanlar tarafından kendilerine verimlilik anlamında işlerin dönüşüyle cevap verilir.

çalışan mutluluğuGenel anlamda düşündüğümüzde günümüzün ciddi anlamda en çok verimli ve aktif olacağımız, önemli bir zamanı işte geçmektedir. Yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüz işletmelerinde örgütler bu ortamda başarı çizgisine ivme kazandırmaları, sahip oldukları kaynakları en etkili ve verimli biçimde kullanmalarına bağlıdır. Madolyonun diğer yüzüne de bakılacak olursa; çalışanların yüksek performans gösterebilmeleri ve verimli olabilmeleri için onların iş tatminini sağlanması gerekmektedir.

İş doyumunu birçok kitaptan, söyleşiden, konferanslardan duymanız olasıdır, biz de sosyolojik açıdan inceleyelim istedik; bu yazımızda bireysel ve örgütsel faktörler olarak ayrıntılı olarak ele alacağız.

çalışanlar mutlu muİş doyumunu bireyden bağımsız incelememiz tahmin edersiniz ki imkansız. Bu etkiyi ilk önce vurgulamak için bireysel faktörleri inceleyelim. Bu anlamda kişinin yaşı, cinsiyeti, eğitimi gibi faktörler bireyin bütün hayatını etkilemektedir. Bu faktörler kişinin tutumu, davranış şekli, aldığı kararlara etki etmektedir. Bu nedenle kişinin işe ilişkin her tavrı aslında bu şartların etkisini yansıtmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre yaşın artması ile birlikte çalışanın deneyim kazanacağı göz önünde bulundurulunca buna bağlı olarak doyum düzeyi de artıyor. Yaşı büyük çalışanların genç olanlara göre iş doyumu yüksektir, çünkü eğitim düzeyi yükseldikçe genç çalışanların işten beklentileri artmasına bağlı olarak iş doyumlarında azalma görülmektedir. İş doyumu düzeyi yaşın artmasına paralel olarak değişir. Yaşı büyük olan çalışanlar dışsal motivasyondan etkilendikleri için ücret artışı, iş yerinin sağladığı yan haklardan olumlu etkilendiği gözlemlenmektedir. Emeklilik zamanı yaklaşan çalışanlar ise iş doyumunda zamla olduğu, bu durum ise emeklilik zamanını önceden beliremeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır.