çalışan iş birliği

  • Çalışanlarla birlikte hareket edilebilecek ortak hedef, vizyon ve misyon oluşturulmalıdır.

  • İş değerleme, iş gerekleri, iş analizi insan kaynakları yönetimi tarafından etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Bu sayede çalışanın işe uyumu sağlanmış olur.

  • Çalışanı işe bağlayan bir diğer unsur olan önemsendiğini hissetme duygusunun karşılanması için kişinin ihtiyacına yönelik eğitimlerin belirlenip verilmesidir. Bu ekip ruhunun sağlanması için doyurucu olacaktır.

  • Kariyer yönetimi için sürdürülebilir bir plan yapılmalıdır, bu sayede enformasyon dönemindeki genç ve dinamik beyinlerin şirketlerde geleceğini görmelerine olanak tanımış olursunuz. Buda bağlılığı arttıracaktır.

  • İç müşteri anlayışını önemseyip her bir çalışanın beklentilerini , yorumlarını, şirkete yönelik eleştirilerini öğrenme adına anketler düzenlenmelidir.

  • Enformasyon açık ve şeffaf olmalıdır, yöneticiler ve iş görenler arasında açık kapı ve bilgi akışı sistemi uygulanmalıdır.

  • Çalışanlara önemsendiği vurgusunu yapmak için insiyatif verilmeli.

personel iş paylaşımıİş doyumunda kişisel veya örgütsel faktörler etkili olabilmektedir bunların yanında kişileri istihdam etmek, eğitim, işe alım, kariyer yönetimi, görev tanımı, rotasyon gibi görevler insan kaynakları departmanının sorumluluğu altındadır. Bu departman direkt olarak çalışanın iş doyumunun sağlanması için analizler yapma, öngörülerde bulunma ve uygulama görevleriyle donatılmıştır.

İş doyumu yüksek başarılı bir örgüt yapısı istiyorsanız insan kaynakları departmanınıza önem veriniz!..