mutlu çalışanlar

İşveren markası içinde birçok öğenin yer aldığı bütünsel bir sistemdir, önem arz eder, bu önemin derecesini şöyle açıklamak mümkün ki sadece bir öğe bile olmazsa mükemmel bir işveren markası oluşturamazsınız. Mükemmel olması gerekir mi diye soracak olursanız! Mükemmel olmazsanız fark yaratamazsınız. Bu nedenle bütün öğeler çarkın bir dişlisi gibi düşünülmelidir.

duygusal algısal fonksiyonel faydalar çalışan değer önermesiİşveren markası psikolojik ve fonksiyonel iki gruptan oluşur. Bunlar; Çalışma şartları, ücret, iş güvencesi, ürün / hizmetler, kişisel gelişim, kariyer olanakları, rekabetçi konum, sosyal sorumluluk, görsel kimlik, kurum kültürü öğeleridir. Bu öğelerin müşteri ile ya da hedef kitleyle buluştuğu etkileştiği noktalar ise en önemli noktalardır. Bunlar: tanıtım, kariyer sitesi, ilan, etkinlik, staj dönemleri, başvuru, mülakat, sözleşme, karşılama, oryantasyon, iş tanımı, görevlendirme, iş ilişkileri, sosyal ilişkiler, yönetim, değerlendirme, kariyer yönetimi gibi öğelerdir. Bir şirketin imajı siz de bu temas noktalarıyla birlikte oluşur. Her seferinde de aklınızda kalan şirket imajını sorgular halde bulursunuz kendinizi. Bu imajı her defasında ya doğrularsınız ya da bir kerede silersiniz. Çünkü güven tek kullanımlıktır ve siz imajınızdaki güveni hedef kitleye aksettiremiyorsanız ya da bir kere güvensizlik başladıysa, bütünsel olarak tüm çarkı gözden geçirip bozuk olan dişliyi onarmanız gerekecektir.

marka bağlılığıİşveren markası yönetimi doğrultusunda hareket ediyorsanız, çalışanlar işletmenizin en gözde unsuru olmalıdır sizin gözünüzde, bu ilk şarttır. Çalışan personelinize her olumsuz olay karşısında alternatif iş imkanlarını düşünmeye başlar, onlara farklı bir işletmenin getirilerini düşündürten aslında sizin başarılı olmayan yönetiminizdir. Bu çarkın her bir dişlisini kendi işletmeniz için tekrar yapılandırmalısınız ki çalışanlarınız ilk referansınız olmalı.

Gerçek marka bağlılığı, markanın sahipliği çalışanlara devrettiğinde, çalışanlar markayı benimseyip markanın sahibi gibi hissettiğinde gerçekleşir. Bu özellik bize futbol takımlarının marka imajını başarılı yönlendirmedeki başarısını hatırlatabilir. Futbol kulüpleri de kendi tarihleriyle, marşlarıyla, sloganlarıyla, yarattıkları imajla, takım ruhunu oluştururlar. Bu takımların başarısının ve başarısızlığının takımın üzerindeki derinden etkisini söylememe ise gerek yok sanırım!.

Marka her ne kadar anlık kararlar vermemize neden olsa da, marka algısı Bu insanların yaşadıkları bir dizi karar olumlamalarının ya da olumsuzluklarının bir sonucudur. Dolayısıyla güçlü bir geçmiş gerekmektedir.