İşveren markasını ön plana çıkaracak kampanyalarla gerçekleştirilmiş başarılı bir örnek paylaşmak isterim bu yazımda. İşveren markasında başarılı projeler gerçekleştiren markalara baktığımız zaman az sayıda veri bulunabiliyor, genelde sosyal medyada ses getiren projeler paylaşmaya çalışıyorum sizlerle, bunlardan bir tanesi de Loreal markasının 3 sosyal medya kanalını kullanarak gerçekleştirdiği projedir. Bu projede

Loreal; youtube, Flipboard, ve linkedin kanallarında işveren markasını tanıtmak için çok başarılı 3 proje yapmıştır.

Loreal 70’in üstünde videoyu sosyal medyada paylaşıma sunarak kendi mesleklerinin, zorluklarını ve kendi kazanımlarını anlatmışlardır. Kullanılan kanallardan ilki youtube… Bu videolarda departman stratejilerini, hedeflerini bu markanın içinden biri olarak ve markayı nüfuz eden biri olarak anlatmışlardır. Şu ana kadar çalışılan yer ile alakalı, kurum kültürü, marka değeri ile ilgili bütün fikirleri veren en bilgi dolu çalışmadır. Her bir departmanın ve çalışanın bilgilerinin yer aldığı geniş düzeyde bir araştırma özelliği da taşımaktadır.

İkinci kullandığı sosyal medya aracı ise flipboard uygulamasıdır. Bu uygulamada ayni sayfa icinde, facebook, twitter, techcrunch, usa today, washington post, wired magazine gibi sayısız dergi, blog vs aynı sayfaya getirilebiliyor. Asıl güzelliği bütün bu sayfaları bir web sayfası degil de dergi sayfası gibi çevirerek okumak. Bu uygulama bağımlılık yaptığı için de Amerika da sıklıkla kullanılan bir uygulama; onun için bu medya kanalı seçilmiştir. Bu uygulama genç nüfus ve yüksek eğitim almış grupları hedef kitle olarak seçmiş bir uygulamadır. Bu uygulama şirketin kendi uygulamasını magazinleştireceği için kendi kurum kültürünü yaratmada öncelikli bir rol üstlenmiştir. Bu sayede şirket kendi ofis yaşantısını ve yeni dünyaya geçişi başarılı şekilde anlatmıştır.

loreal

Diğer kullandığı sosyal medya ağı ise Linkedin’dir. Lİnkedin’de 300.000 kadar kişi “Are you IN?” campaign inini işaretlemiştir. %70 oranında sayfa takipçisi yeni iş fırsatları ve kariyer oryantasyon konuşmalarıyla ilgileniyor durumdadır. Bu oran önemli bir takipçi demektir. (aşağıda)1. i görseli kampanyanın görselidir. Bunu “tık” ladıklarında ikinci resimdeki yaratıcılık, eşsizlik, profesyonel değerlerini belirleyen faktörlerden biri seçmeleri isteniyor. Bu daha sonra diğer takipçilerle o özellik üzerinden tanımlanıyor. Buradaki markanın öne çıkardığı değerlere dikkatinizi çekmek isterim. Çalışana değer anlamında bu özlliklerde bir firmayla çalışılmak istenirdi şüphesiz; ilham verici, kurum içi girişimci, uluslararası, ilişkili, yenilikçi, etkileşimli, sezgisel, kuvvetli, etkili, anlayışlı, davet eden, sonsuz…

Ben Lorelain linkini takip ediyorum. Çünkü…

Herkesin aklında bu şekilde tanımlanmayla uygulamalı bir sosyal medya kullanımı sağlanmaktadır.

loreal 2

loreal 3

loreal 4

Bu uygulama sizi daha yaratıcı, yenilikçi düşünmeye davet edecektir muhakkak.Sizin şirketinizi çalışana değer anlamında hangi aktivitelerde bulunuyor bir düşünün.

Marka olarak öne çıkmak istiyorsanız, ürüne değil çalışana değer verin!...

Kaynak: http://talent.linkedin.com/blog/index.php/2013/12/3-creative-employer-branding-ideas-from-loreal