Dijitalleşme süreci etkili bir başlangıç yapmak isteyen, ekibini kuran, stratejisini belirleyen bir yönetim için başarıya işaret eder. Bu süreç, sonuç odaklılıkla çözülmeyecek olan; kapsamlı, etkin, birbiriyle bağlantılı olmayı gerektiren bir süreç uygulamasıdır.

Dijital dönüşüm uzun vadede başarılı olabilecek kapsamlı bir dönüşüm sürecidir. Böyle ses getirecek bir değişim ve entegrasyon sürecinin kurumun üst yöneticileri tarafından belirli bir strateji doğrultusunda yönetilmesi gerekmektedir.

Bu dönüşüm süreci aynı zamanda her departmanı doğrudan etkileyeceği için kurum kültürü içersinde eğitimler vererek benimsetilmesi gerekir. Yeni bir sistem olması dolayısıyla her yenilik gibi ekibe anlatılıp etkileşime geçirilmesi gerekmektedir.

dijital

Dijitalleşme sürecinde birlikte koalisyon yapılacak departmanlar; pazarlama, kurumsal iletişim, insan kaynakları, etkinlik, bilgi işlem olmak üzere diğer departmanlardır. Her bir farklı departmandan gelen besleme bu süreci olumlu yönde etkileyecektir.

dijital adamDijital süreç ve sosyal iletişim süreci şirketin vizyonu ışığında hareket eder. Bu nedenle şirketin stratejisine etki eden fikirler bu süreçten önce bir araya gelmeli, şirketin vizyonu, misyonu, hedef ve politikasını tekrar gözden geçirmeli yoksa belirlemelidir. Bu kararların şirketin geneline entegre sürecinde de bu dönüşümün etkisi artacaktır. Küçük ayrıntılarda boğulmamak için büyük resmi görebilme yetisini kazanmak gerekir.

Bu hedef belirleme ve stratejik yol alma bizi hedef kitlemize ulaştıracaktır. Bizim paylaşımlarımızdan yararlanmak ve paylaşımlara etkileşimlerde bulunarak takipçiler edinmek için yola çıkılan strateji bu anlamda önem kazanmaktadır.

Bu değişim sürecinde yaşadığımız toplumu hissederek, günün farkındalıklarını çıkararak, gelecek çıkarımlarda bulunarak yoğun ve güncel bir içerikle markamıza yön vermemiz gerekmektedir.

Dijitalleşme sürecinde asıl önem vermemiz gereken; bizi takip eden her bir bireyi önemseyerek ve onlara yararınız olmasını istediğimiz için paylaşımda bulunmamız olmalıdır.

dijitalleşme

Sosyal paylaşım sitelerinin ne için var olduğunu bilerek ve onları tanıyarak bu mecralarda markamız adına var olmakta diğer önemli konulardan biri. Ayrıca hangi ülkelerde hangi sosyal paylaşım sitelerinin popüler olduğu, bu paylaşım ağlarından hangilerinin hangi yaş grubu ve hangi demografik özellikteki kitleye hitap ettiğinin bilinmesi de hedef kitlenize sessinizi duyurmak için ön araştırma yapmanız gereken bir çalışma konusudur.