Sosyal medyanın çok yönlü artı değeri insan kaynakları iş süreçlerinde hissedilmeye başlamıştır. Nedir sosyal medyanın kurumsala olumlu etkileri bu yazımda bu etkilerin üzerinde durmak istedim:

 • İnsan kaynaklarının şirket içinde ve dışında bilinirliği arttırmaktadır,

 • Yetenekli insanlara sosyal ağlar aracılığıyla çok kısa sürede, hiçbir aracı olmadan ulaşılabilmektedir,

 • İnsanların, insan kaynaklarının iş süreçlerine olan ilgisini ve katılımını arttırmaktadır,

 • Pazarlama, kurumsal iletişim, müşteri ilişkileri, halkla ilişkiler, medya planlama, hukuk, bilişim teknolojileri gibi farklı disiplinlerle yakın bağlantısı; çalışanların işlerini hem genişletmekte, hem de zenginleştirmektedir.

 • İnsana yatırım bilincini arttırmaktadır,

 • sosyal medya kurumsallaşmaİnsan kaynaklarına şirket içinde saygınlığı ve bilinirliği arttırılarak şirketin diğer bölümleriyle işbirliği yapmak için yetkinlik kazandırmaktadır,

 • İnsan kaynakları bölümleri için şirket çalışanlarına direk ulaşabilmek için kanal açmaktadır, çalışanları şirketin iş ortağı haline getirmektedir,

 • Teknolojiyi ve interneti daha iyi kullanır hale getirmektedir,

 • İnsan kaynakları Y kuşağını nasıl yöneteceğini daha iyi bilmektedir,

 • Kavram olarak bilinen ve küresel boyutta büyük bir hızla gelişmekte olan İşveren Markası dahil İOS uzmanlığı, sosyal medya uzmanlığı gibi yeni iş alanlarını gündeme dahil etmektedir,

 • Ölçümlenebilir iş üretmek konusunda insan kaynakları bölümlerinin bilinçlenmesini sağlamaktadır.

 • İnsan Kaynakları bölümlerini daha yaratıcı ve üretken olmasına imkan vermektedir.