Hepimizin motivasyona, pozitif etkileşime ihtiyacı vardır. Özellikle günümüzün değerli ve kaliteli anlarının büyük bir bölümünü geçirdiğimiz işyerinde buna tam bir ihtiyaç söz konusudur. Kurumlarının en büyük hatası, çalışanlara geri bildirimlerle neler başardıklarını ve şirket olarak hedeflerinin ne kademesinde olduğunu gösterdikleri şeffaf bir iletişim şeklini kurmamış olmalarıdır.

Şirketler kar elde etmek için kurulmuştur, bu net bir bilgi.  Ama küçük molalar verip kendinize bakmazsanız, kendinizin ve ekibinizin psikolojik ger beslemesini yapmazsanız, motivasyon önemli ölçüde tam da ihtiyaç duyduğunuz bir anda düşer.

Eğer bir adım geriye gidip gerçekleştirdiğiniz tüm ilerlemeye bakmazsanız, gelecekte neye tutunduğunuzu görmek zorlaşır.

Bir takımı yalnızca bir sonraki adımı göstererek motive edemezsiniz. Onlara şimdiye kadar neleri başardıklarını göstermelisiniz. Takımınız ve siz ancak gerçekleştirdiğiniz ilerlemenin farkında olarak motive olabilirsiniz.

Ekibinizi nasıl motive edebilirsiniz:

  • Takımınıza kısa zaman aralıklarıyla (1 ya da 2 hafta) haftada bir ilerlemeyi ve neleri başardığınızı özetleyen kısa bir e-posta gönderin. Aralıklarla geri bildirim önemsendiklerini hissettirecektir.
  • Şirketinizin son başarılarının altını çizin. Bu başarı web sitesinin güncellenmesi de olabilir şirketin bu ay elde ettiği karın 10.000 TL üzerinde olması da, kazandığınız yeni müşteri de, yeni iş ortakları da…
  • ekip başarıEkibinizdeki kişilere bireysel olarak teşekkür edin. Eğer birisi bu hedefin gerçekleştirilmesi için ekstra çaba sarf ettiyse ona bireysel olarak teşekkür edin. Bireysel çalışmaların fark edildiğini takımınıza gösterin.
  • Eğer bir takım aksamalar söz konusuysa onları da listeleyin. Girişimcilik inişleri ve çıkışları ile tanınır. Bir gecikme ya da hata olduğunda takımınızla açıkça konuşun. Bu iletişim, gelecekte daha dikkatli olmalarını sağlayacaktır. Onlara sorumluluk vermek ve bunların altını çizmekte onlara güvendiğinizi göstermiş olacaksınız.
  • Bir sonraki adımın ne olduğunu açıklayın. Her başarıda ya da başarısızlıkta bir sonraki adımın ne olacağı konusuna açıklık getirin. Küçük hedefler tamamlandığında ardına daha büyüklerini koyun. Gerçekçi hedefler takımı motive eder, özellikle de şimdiye kadar neleri başardıklarının farkındalarsa…

Şirket batsa, aynı sermayeyle işi büyütüp aynı karı elde edemezsiniz ama, aynı çalışanlarla aynı şirketi bir kez daha aynı başarıya getirebilirsiniz. Çalışanlarınıza önem verin!

Kaynakça: https://medium.com/@sebhooker/celebrating-small-successes-77cf1a42cf15