ygen

 Y kuşağı'önemsediğim için bu konuya  dair birçok yazı yazdım, bu yazım ise daha hap bilgi içeren yönetimde uygulansa avantaj getirmesi açısından önemli olan türden...

Y kuşağı çalışanları; öğrenmek, gelişmek, hızı yükselmek ve kırklı yaşlarda emekli olmak isterler, beklentileri her daim yüksektir ve bu da yöneticilerinin onlara odaklanmalarını ve yaklaşım tarzı geliştirmelerini gerektirir.

Y kuşağı en az bir iki kez yükselmek istedikleri alanda staj yapmış olması ve birçoğunun  geçici işlerde çalışmış olması da yöneticilerini zorlayacak diğer etmenlerdir.  Kurumsal bir yapıdaki şirketin bir personeli işe alma süreci için ciddi bir kaynak ayırması ve süreci profesyonel bir şekilde yönetmesi gerekmektedir.

Her zaman büyük ölçüde olmasa da yine de her işletme için önemli sayılacak bir kaynak kullanımı sonucunda kuruma kazandırılan  genç yeteneklerin yönetilmesi de yöneticinin, yöneticilik vasfıyla ve geliştirdiği stratejideki başarısıyla doğru orantılıdır.

Sorumluluğun bilincinde olan bir yöneticinin Y kuşağı çalışanlardan üstün verim almak ve kurumda tutmak için nelere dikkat etmesi gerekir bir bakalım:

gy

Y kuşağını genelleyerek değil, kişiselleştirerek ve özelleştirerek yönetin: Bunun için çalışanı tanımanız, yetkinlik ve değerlerinin ne olduğunu bireysel olarak anlamaya ihtiyacınız olacaktır. Bu da sizin her bir yetenekle birebir özel ilişki kurmanıza ve dinlemeye odaklanmanız gerekmektedir. İletişimin ise, hiyerarşiyi hissettirecek ortamlardan uzak ortamlarda sağlanması verimli olacaktır.

Koçluk ilişkisine önem verin: Y kuşağının en çok saygı duyduğu kişiler onlara bir şeyler öğretenlerdir. Özellikle bu kişiliklere büyük saygı duyarlar. Onlar son derece akıllı ve zaten fikri olan, amacı olan idealist bireylerdir. Dinleyerek sorular sormak ve kendi doğrularını bulmalarına yardımcı olmak, onları yöneticilerine ve kurumlarına bağlayacaktır. Bu da oluşturmak istediğiniz kurum kültürü bilincinin en sağlam yoludur.

Yaklaşımınız arkadaş ve meslektaş gibi olsun: Geleneksel anlayıştaki gibi bu genç yeteneklerin çalışma saatlerine sıkı sıkıya bağlı olmalarıyla başarılarını ölçmek yerine verilen görevleri tamamlamalarıyla performanslarını ölçün. Böyle bir ölçümleme yapacaksanız da gelişecek sorunları önlemek için işe alım görüşmesinde sınırları net ve altı çizgili ifadelerle belirtin. Bu kurumsalda fazla uygulanamayan bir çalışma şeklidir ama getirdiği yüksek verim ve performans değeri de yadsınamayacak kadar büyüktür.