İtibarın ölçülmesi konusunda bir çok yöntem eleştiriye açık haldedir. Eleştirilerin yüksek olması; örneklemlerin dar olması, çalışanları ve müşterileri kapsamaması fazlasıyla 2performansa odaklanması eleştiriye açık olan unsurlardır.

Helm (2005)10 bileşenin oluşturduğu kurumsal itibar için farklı bir ölçümleme modeli geliştirmiştir.

  • Ürün kalitesi,
  • Çevreyi koruyan komutlar,
  • Kurumsal başarı,
  • Çalışan davranışı,
  • Müşteri oryantasyonu,
  • İyi komutlar ve sosyal değerler,
  • Ürün parası için değer,
  • Finansal performans,
  • Yönetim becerileri,
  • Reklam iddialarının inanırlılığı

Reputation Insttıtute tarafından kullanılan “İtibar Katsayısı” kullanılarak yıllık çalışalar yapılmakta sadece kurumlar hakkındaki insanların algılamalarını ölçmekle kalmayıp, aynı zaman da oluşturulan saygı algısının yerleştiğini anlamlandırılmaktadır. Bu sonuçlar da Wall Street Journal’da yayımlanmaktadır.

İtibarı ölçümleme genellikle benchmark (yani karşılaştırmaya dayanmaktadır. Genellikle mutlak bir değer olarak değil, göreceli bir değer olarak ölçümlenmektedir. Kimi modeller ise itibarı sayısal ifadelere dökmüş durumdadır. İtibar endeksi oluşturmakta ve endeks puanlarını ne ölçüde arttırdıklarına bakmaktadırlar. Bu endeksleri de elde derken rakiplerle karşılaştırma yöntemini esas almaktadırlar.