Liderliğin değişen yüzü ve İK’nın rolü başlıklı PwC 2015’in yaptığı araştırma sonuçları ilgimi çekti bu nedenle sizinle istatistikleri paylaşırken üzerine birlikte düşünelim istedim..

Liderlik günümüzde çok araştırılan, popüler olan bir konu; özellikle işveren markası konusunda yatırım yapan çok uluslu firmalar, uzun yıllardır var olan belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmış köklü kuruluşlar liderlik modeli geliştirme konusunda önemli adımlar atmaktadır. Aynı zamanda kurumsal anlamda sürdürülebilir başarı için de bu konu son zamanlarda önem arz etmektedir.

Bu araştırmaya göre sorulan sorulardan elde edilen yanıtlar şu şekildedir.

Şirketinizde:

 • Liderlik yetkinliklerinin tanımlanması ya da gözden geçirilmesi: % 43,
 • Kurum liderlerinin “Liderlik Etkinliği”ni ölçmeye yönelik metriklerin belirlenmesi ve bu metriklere ait ölçümler yapılarak takibinin gerçekleştirilmesi, %56
 • Liderlere yönelik eğitim ve gelişim planlarının oluşturulması, %46
 • Yedekleme planının oluşturulması ve güncellenmesi, %50

Bu sonucu yorumlayacak olursak; 2015 yılı verilerine göre şirketler İK alanında liderliği etkin bir şekilde gerçekleştirmek için gerektiği kadar zaman ve efor harcamamıştır sonucu çıkmaktadır.

Ne mi yapmak gerekir? İlk başta liderliğin tanımını yapmak gerekiyor. Varolan yetkinliklere göre liderlikten beklentiler netleştirilmeleri gerekiyor.

Liderlik özellğinin iyi analiz edilmesi için gerekli olan kriterler:

Davranışsal beceriler & liderlik yetkinlikleri, potansiyeli, kişilik özellikleri ve bu özelliklerin kurum kültürü  &  değerleri ile uyumu…

Küresel CEO araştırmasına göre; CEO’ların yarınların liderlerinde olması gereken özellikleri ise önem sırasına göre:

 • %32 Stratejik ve esnek düşünebilmek,
 • %20 Yetenek kazanımı ve yönetimi,
 • %19 Uyum yeteneği,
 • %15 Kişisel özellikleri (Dürüstlük, etik duruş vb.)
 • %14 Liderlik ve Kılavuzluk,
 • %!2 Yenilikçilik,
 • %8 Bilgi ve beceriler,
 • %7Müşteri odaklılık,
 • %5 Dijital dünya & teknoloji hakimiyeti,
 • %4 İşbirliği

 

İşletmeler liderlik konusunda etkili bir adım atmak istiyorlarsa; özeleştiri yapıp kendilerine lider geliştirme kabiliyetlerine göre sorular sormalıdırlar. Kendilerini sınayacakları sorular şu şekilde olmalıdır:

 • Kurumdaki liderlik pozisyonları ve kritik pozisyonlar neler? Şirket yedekleme planını uygulamaya geçirebilmek için gerekli sistem ve uygulamalar mevcut mu?
 • Uzun vadeli liderlik gelişim planınız var mı? Piyasadaki yeni trendlere uyum sağlamak için bir plan var mı?
 • Hızlı ve doğru karar alınabilmesi için hazırlanan süreçler nelerdir?

 

Kurumların değişimi etkin yönetebilmesi için 6 temel öğeyi dikkate alması gerekiyor;

 • İyi olduğunuz işe odaklanın,
 • Bulunduğunuz işi tekrar değerlendirin,
 • Regülasyon değişiklikleri konusunda öngörülü olun,
 • Dijital sisteme adapte olun,
 • Doğru ve işlerliği sağlam olan yetenek harmanı geliştirin!.

Böyle sonuçlar bizim gerçekle yüzleşmemizi sağladığı için yararlı olduğunu düşünüyorum; bu nedenle dönüşüm süreçlerinde gidilecek yolların özellikle liderler açısından iyi tanımlanması gerekmektedir.

 

Referans: Yetkin İK Mart – Nisan 2015