Generation Flux: Tam olarak tanımlamaktan ziyade, temel ilkesinden bahsedebiliriz; bu jenerasyon kısaca mümkün olduğunca çok bilgi ve beceri kazanmaya çalışmaya odaklanır.  Özgeçmişleri zıt alanlarda farklı rollerin bir karışımı olabilir. İlkeleri, sadece bir alanı seçip onda uzmanlaşmak yerine  mümkün olduğunca çok şeyde iyi sayılabilecek bilgi seviyesine sahip olmak anlamına gelmektedir.

Çalışanlar, şu anda sahip oldukları rolde iyi performans göstermek yerine gelecekteki iş piyasasında şanslarını en üst düzeye çıkarmak istiyorlar. Sürekli görüşmelerde bana ne katacaksınız sorusu bu endişeden ve haklı meraktan kaynaklanıyor.

T Öğrenme: Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatın her alanında olması çalışanları algılama ve kodlama şeklimizi de değiştirmiş bulunmaktadır. Uzmanlara göre yeniçağın çalışanları teknolojik gelişmeleri takip eden yetkinliklerinin yanı sıra tasarımcı ve tedarikçilik yetkinliklerini de geliştirecektir. T insana doğru evrilmek durumundayız ve artık bu zaruri yön olarak belirlenmiştir. Dönüşümler bu duruma ivme kazandırmıştır.

Transgresif öğrenme, dönüştürücü öğrenme bilişsel duygusal ve potansiyel olarak sosyal değişimin psiko-sosyal süreçlerini içerir. Transgresif öğrenme; eleştirel düşünme ve değişen uygulamalar içeren bir dönüştürücü öğrenme biçimidir. Normalleştirilene açıkça meydan okur. (Sömürge uygulamaları, aşırı tüketim ve çevresel adaletsizlik) Bu nedenle çevresel faktörler, küresel sorunların bireye etkisini araştıran, derdi tasası lokal sorunlarla sınırlı kalmayan, dünyada olup bitenlerle çok yakından ilgilenen yeni jenerasyon gençleri, küresel manada adaletsiz bir yönetim modelini, bireysel alınmış kararları vb. açıklayamazsınız. Özellikleri nedir derseniz: eleştirel, empatik, bağlantılı, karşı normatif ve zorlayıcı olmak ve sürdürülebilirlik projelerinde başı çeker. Geniş kapsamlı bir öğrenmeyi tanımlar.Yeni ve ortaya çıkan sorunları ortaya çıkarmak için işbirlikçi öğrenmeyi hedefler.

Omni Öğrenme:   İster istemez ayakta kalabilmek için, yaşadığınız düzene uyum sağlayabilmeniz içgüdüsel bir eğilimimiz. Düzen etrafımızda o kadar çok şeyin yüksek dinamikte dönüştüğünü gösteriyor ki; sistem içinde birşey dönüşürken diğerlerinin buna ilgisiz kalmasının imkanı yok, bundan kaynaklı yönetiminde, bu süreçte herşeyden fikri olan bu farklılaşan çalışanları yönetebilmesi gerekiyor. Her adımımızın sonucunu iyi gözlemlemeli ve sonuca katkı sağlamasını öngörmeliyiz. Çünkü artık yeni çalışan modeli de bu şekilde, derinleştikleri alanın herşeyini biliyorlar, bunun dışındaki herşeyin de en azından birşeyini anlıyorlar. Bu dönem gençlerin etrafa duyarlı, algısı yüksek olması ve meraklarının yoğun olması dolayısıyladır. Kaynakları ise meraktır. Sadece bu dönemde Z kuşağının bu şekilde olduğunu söyleyip sınırlama getirmek istemeyiz. Bu dönem içerisinde hep birlikte evrileceğiz.