Mevcut COVID-19'un neden olduğu sosyal ve ekonomik kriz; zorluk türlerinin uç ama önemli bir örneğiydi. Liderler bugün bu gerçekle yüzleşiyor. Genel bir kanı olarak şöyle diyebiliriz; herhangi bir kriz gibi, yıkıcı gücü ve şirketlerin varoluşunu tehdit eden etkileri tamamen beklenmedikti. 
Kriz yönetiminde ustalaşmak için bir liderlik stili gerekir. Bu istisnai durumlar daha insan merkezli olmayı ve kökten yönlendirilen liderlik tarzını benimsemeyi gerektirir.
Bu videoda, liderlerin kriz sırasında başarılı bir şekilde liderlik etmesi için gereken özellikleri analiz etmek istedim. Kuruluşlar bir krizin üç tipik evresinden geçer ve her birinden öne çıkan yaklaşımlar farklıdır öncelikle bunlara değinip ardından da belirli bir liderlik tarzının nasıl sürdürüldüğüne göz atmak isterim. 
Bu süreçte birçok başarısız yönetim modeline tanık olduk. Neredeyse bir şirket nasıl yönetilmemelinin vücut bulmuş hallerini müdür sıfatıyla şirketlerin başlarında olduğunu gördük. Aslında onlara şu anlamda teşekkür etmeliyiz. İtibarlarını hiçe sayarak çalışanlara bir şirket nasıl yönetilemez bunu göstermiş oldular. Buda aslında büyük bir öğreti.